Comunicació família-escola

Vies d’informació

WEB FAMÍLIA 2.0:

 IMPORTANT: DOSSIER INFORMATIU FAMÍLIES CURS 2023-24

A qui podeu dirigir-vos per a expressar les vostres idees, opinions, suggeriments i propostes?
 

Si és un tema d’aula –> Tutor/a, especialistes.

Si és un tema de centre –> Consell Escolar i Direcció.

A qui podeu dirigir-vos per a expressar els vostres dubtes?
 

– Si són assumptes docents d’aula:

 • Hàbits d’estudis.

 • Eixides pedagògiques.

 • Informes.

 • Normes d’aula.

 • Metodologia.

 • Programacions.

 • Pautes comunes en l’escola i en la família.

–>Tutor/a. Divendres de 14 a 15h (amb citació prèvia).

 

– Si són qüestions docents de centre:

 • Programacions.

 • Metodologia.

 • Activitats complementàries.

 • Normes de convivència.

 • Activitats extraescolars.

 • Activitats docents.

 • Suggeriments pedagògics.

 • Coordinació docent.

–>Cap d’estudis. Dimecres de 9 a 9:45h (amb citació prèvia)

 

– Si són qüestions administratives:

 • Matrícula.

 • Trasllat de centre.

 • Llibres d’escolaritat.

 • Certificats.

 • Beques: menjador, llibres i transport escolar.

–> Secretari. Dimarts de 9 a 9:45h (amb citació prèvia)

 

– Si són qüestions legals o d’organització:

 • Legislació i documents de l’escola.

 • Activitats generals de tot el centre.

 • Relacions amb AMPA, Conselleria i altres organismes i institucions.

–> Directora. Dijous de 9 a 10h. (amb citació prèvia)

 

– Si són assumptes relacionats amb el menjador escolar.

–>Encarregada de menjador.
Contacte: montealegre.comedor@gmail.com