Presentació del centre

Presentació del centre

CODI DE CENTRE DEL CEIP MONTE ALEGRE: 46024503

VEURE VÍDEO DEL CENTRE

VEURE PRESENTACIÓ AMPA

A continuació us presentem aquells aspectes rellevants del nostre col·legi, tal com ho féiem en la reunió informativa que se celebrava a l’Auditori Municipal, convocada per l’Ajuntament, en relació al procés d’admissió d’alumnat

Per al curs 2024-25:

Nascuts 2018: 1r primària. Nascuts 2021: 3 anys Ed. Infantil (1r curs del 2n cicle d’Ed. Infantil)

CEIP MONTE ALEGRE

Centre d’una línia, 9 unitats, 188 alumnes/as.

HORARI (veure pestanya el nostre centre)

El centre està en funcionament com a CEIP Monte Alegre des de fa 17 anys.

Instal·lacions ben dotades: Aula Digital Interactiva en la majoria de les tutories; aula d’informàtica amb 25 llocs; espais de lectura; mercat; gimnàs; hort; àgora-teatre; pati inclusiu.

Plantilla de personal: 16 professors/as + orientadora educativa + educador/a (de localitat, associada a l’alumnat nee) + professorat de religió catòlica + aux conversa llengua anglesa.

Claustre estable, implicat en la millora constant i experimentat professionalment.

Situat en zona residencial. Una de les nostres fortaleses és el context físic que afavorix les condicions de treball: ens referim a les seues dimensions, estructura i localització; incita al silenci, a la tranquil·litat…

Programa lingüístic PEPLI (veure pestanya El nostre centre_Plurilingüisme)

El col·legi té servici de menjador amb cuina pròpia: 2 torns, aprox 188 alumnes, 8 monitors. Les ràtios aplicades en funció de la normativa de menjadors escolars. Preu per comensal i dia: 4,25 euros menú.

Els alumnes de 3 i 4 anys tenen un espai habilitat com a menjador.

Hi ha una AMPA: organitza servici de “matiners”, “vespraders” i activitats extraescolars. Veure blog http://ampamontealegre.blogspot.com/

És tradició en el centre desenvolupar un programa anual de centre. Este projecte actua com a eix vertebrador de la dinàmica del centre durant el curs. Exemples: la pintura, el medi ambient, la literatura, el cinema, les emocions, el joc…

L’equip directiu fomenta la participació del claustre en projectes d’innovació i en aquells programes que ens permeten rebre una dotació econòmica i/o recursos humans: PAM, Projecte d’Innovació, sol·licitud d’auxiliars de conversa, programes europeus, convocatòries projectes innovació de l’Ajuntament de l’Eliana…

Resum de la identitat del nostre centre:

línia metodològica consensuada i comuna. Servisca d’exemple apuntar que en l’ensenyament de les matemàtiques desenvolupem un mètode innovador i contrastat empíricament: Mètode ABN. La seua implementació ha sigut progressiva i des del curs 2018-19, ens hem convertit en centre ABN.

– Un ambient o clima escolar de respecte mutu, de treball diari i de satisfacció manifesta de tots els sectors de la comunitat educativa.

– Activitats i/o celebracions anuals pròpies de l’històric de centre: festa de benvinguda, dia de la música, carrera solidària, setmana cultural…

– Participació de les famílies en activitats pedagògiques, entre d’altres.

Com s’apren en Educació Infantil?

Es treballa mitjançant unitats didàctiques i projectes. L’aprenentatge es basa en el joc: dirigit, lliure i per racons. Simultàniament es treballa a través de l’hort, de la música, informàtica, psicomotricitat…

Es participa del projecte anual d’escola.

L’important és treballar de manera globalitzada tots els aprenentatges.

Metodologia ABN en l’aprenentatge de les Matemàtiques.

Processament de la lectoescriptura: s’afavorix l’aprenentatge respectant el nivell maduratiu del xiquet/a.