CENTRE DE RECURSOS

som especials

OBJECTIU:

Oferir assessorament i suport als centres ordinaris en la resposta educativa i en els processos de transformació cap a la inclusió.

EQUIP:

  • Comissió de centre de recursos.
  • Fisioterapeutes.
  • Mestres d'audició i llenguatge.
  • Mestres de pedagogia terapèutica.
  • Comissió de coordinació pedagògica.
  • Treballadora social.
  • Educadors educació especial.
  • Gabinet orientació educativa.

 

IMG_4691
Tríptic Centre Recursos

SERVEIS

Assessorament equips educatius de centres ordinaris en la resposta amb l'alumnat amb NEE:

Col.laboració en la valoració, intervenció i seguiment de casos.

Assessorament en els materials didàctics i suports físics i digitals.

Suport al procés d'ensenyament aprenentatge:

Atenció ambulatòria de fisioteràpia, per a l'alumnat amb NEE escolaritzat a centres ordinaris.

Servei d'atenció ambulatòria prèvia a l'escolarització (SAAPE).

Col.laboració amb els serveis d'orientació per a la valoració d'alumnes amb NEE i per a la proposta o revisió de la modalitat d'escolarització.