Aprovació de la sol·licitud per a mantindre la Jornada Escolar Continuada

Estimades famílies us informe que:
En sessió extraordinària del Consell Escolar s’ha acordat per majoria absoluta l’aprovació de la sol·licitud del procediment per a mantindre la continuïtat del Pla específic d’organització de la jornada escolar actual (JORNADA CONTINUADA)
En el nostre cas com que es va aconseguir un 58,39% que és més d’un 55% de vots del si, només ha estat necessari l’aprovació per part dels membres del Consell Escolar amb el vot favorable de 2/3 dels membres del Consell.

També afegirem a la jornada la possibilitat de realitzar activitats extraescolars de pagament per a infantil i primària amb un màxim de 25 €

Atentament, el President del Consell Escolar,

Josep Vicent Pons

————————————————————————————–

Estimadas familias os informo que:
En sesión extraordinaria del Consejo Escolar se ha acordado por mayoría absoluta la aprobación de la solicitud del procedimiento para mantener la continuidad del Plan específico de organización de la jornada escolar actual (JORNADA CONTINUADA)
En nuestro caso como que se consiguió un 58,39% que es más de un 55% de votos del si, solo ha sido necesario la aprobación por parte de los miembros del Consejo Escolar con el voto favorable de 2/3 de los miembros del Consejo.

También añadiremos a la jornada la posibilidad de realizar actividades extraescolares de pago para infantil y primaria con un máximo de 25 €
Atentamente, el Presidente del Consell Escolar,

Pep Pons