LliureX és un sistema operatiu de programari lliure basat en Ubuntu. El suport que podem oferir per a una determinada versió al llarg del temps, està directament condicionat pel suport que al seu torn oferisca Ubuntu.

Evolució versions LliureX

 

Per a comprendre-ho millor, pensem en l'escenari en què ens trobem en aquests moments, amb LliureX 21 i LliureX 19 com a versions vigents. La versió anterior, LliureX 16, està basada en Ubuntu 16.04, que va deixar de tindre suport oficial des d'abril de 2021. L'equip tècnic de LliureX, ha prestat suport a LliureX 16 fins a juliol de 2021, coincidint amb el llançament de la nova versió LliureX 21. A partir d'aquest moment, els nostres esforços han de centrar-se en continuar mantenint i millorant les versions LliureX 21 i LliureX 19: no podem comprometren's a continuar oferint suport a versions anteriors.

De tot això es desprén que, en termes generals, el nostre compromís de suport i manteniment sempre abastarà la versió actual i la immediatament anterior. És important també comprendre que això no implica que aquestes versions antigues deixen de funcionar: simplement, deixarà de treballar-se en la seua millora i manteniment a partir de la data de fi de suport. Per tant, amb la finalitat de poder continuar gaudint d'aquests importants beneficis, tant en l'àmbit de prestacions com de seguretat del sistema, la nostra recomanació cap a les persones usuàries de LliureX és sempre la d'intentar apostar per l'evolució cap a les versions més actuals.