Suposa un estalvi important

LliureX és una iniciativa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i compta actualment amb un equip de 10 persones a temps complet. L'última licitació (contractació externa) pot consultar-se en la plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana.

Si comparàrem aquesta xifra amb l'equivalent en llicències, el cost seria prohibitiu. No sols caldria pagar llicències del sistema operatiu sinó també d'altres programes, per exemple, del paquet ofimàtic, l'edició multimèdia, etc. No obstant això, si tinguérem en compte només el sistema operatiu, amb l'esquema actual de venda a grans clients, el cost s'imputaria com a llicència per usuari. Només el sistema educatiu valencià (públic) atén més de 300.000 alumnes, la qual cosa significaria que, si el preu fora tan sols de 3 euros per llicència, el cost anual seria com a mínim d'un milió d'euros.

La xifra augmentaria encara més, tenint en compte tant el model de Centre com el model d'aula LliureX, que incorporen un o més servidors que oferixen multitud de serveis de xarxa. En aquest cas, l'equivalent en programari privatiu, amb els mateixos serveis, seria molt alt (podria arribar a uns quants milers d'euros) per servidor.

Encara que la motivació econòmica del cost de les llicències siga la més evident, hi ha altres avantatges que redunden en aquest aspecte. Un d'aquests és l'adaptació de LliureX perquè funcione en l'equipament informàtic més antic (clients lleugers i semilleugers), la qual cosa permet allargar-ne la vida útil.

Per esmentar un altre aspecte més que incideix en l'estalvi, tenim l'avantatge de la independència del proveïdor de programari. D'aquesta manera eliminem lligams i abusos que, tal vegada,  podien arribar a donar-se per part d'una empresa amb posició dominant en el mercat.

Està disponible en valencià

El fet de ser programari lliure facilita en gran manera la traducció i la localització, qüestions fonamentals per al nostre sistema educatiu. Disposem així d'un sistema operatiu i un conjunt important d'aplicacions completament traduïdes tant al valencià com al castellà.

 

Però no sols tenim LliureX disponible en valencià i castellà sinó que, a més, pot usar-se en altres idiomes sense necessitat de canviar-lo (només cal instal·lar l'idioma corresponent i triar cada vegada, a l'inici de la sessió amb l'ordinador, l'idioma que desitgem). Aquesta opció resulta molt interessant en el cas de l'alumnat immigrant en procés d'adaptació.

És segur

LliureX està basat en Linux (en concret Ubuntu i Debian GNU/Linux) i, per tant, n'ha heretat les característiques tècniques de seguretat. Així doncs, LliureX és segur fins al punt que us podeu oblidar del malson que suposa una plaga de virus i troians en el centre docent.

De fet, podeu usar de manera senzilla un ordinador amb LliureX per a poder netejar de troians els USB.

Així mateix, com que és programari lliure, té disponible el codi font dels programes per a l'escrutini públic complet. Consegüentment, es reduïxen les possibilitats d'incloure programari maliciós de manera inadvertida.

Oferix més serveis

Des d'un primer moment, LliureX ha buscat oferir un sistema que siga tan fàcil com «connecta i llest». Per això ens basem en una distribució d'acollida tan àmplia com és Ubuntu (que al seu torn es basa en Debian GNU/Linux). Com que LliureX es construïx «a coll de gegants», ens preocupem per facilitar encara més l'experiència de l'usuari fent que tasques que no són tan senzilles, finalment ho siguen.

Ja venen instal·lades, per defecte, una selecció d'aplicacions (educatives, de creació de recursos, edició multimèdia...), gran quantitat de recursos educatius, suport per a la firma digital, etc. amb l'estalvi de temps que suposa per a l'usuari la cerca, valoració i instal·lació de programes.

 

En el cas dels models de centre i d'aula LliureX podem dir que tot ve de sèrie. Una llista, no exhaustiva, dels servicis oferits són els següents:

 • Servidor web:
  • recursos de tipus web instal·lables
  • entorn virtual d'aprenentatge (Moodle)
  • activitats JClic en xarxa i avaluació automàtica (JClic Reports)
  • gestor de biblioteques (PMB)

 

 • Serveis de xarxa:
  • gestió total dels equips client des del servidor (LTSP)
  • assignació dinàmica d'adreces IP en els equips (DHCP)
  • resolució de noms de domini (DNS)
  • usuaris i grups en xarxa (OpenLDAP)
  • accés segur a equips (SSH)
  • compartició de fitxers en xarxa (NFS)
  • servidor de bases de dades (MySQL)
  • sincronització temporal d'equips (NTP)
  • engegada d'equips per xarxa (clients lleugers)
  • instal·lació d'equips per xarxa (clients ISO per xarxa)
  • actualització d'equips que es pot automatitzar (lliurex-mirror)

La col·lecció de serveis és molt àmplia. No hi ha en el mercat cap programari equivalent que oferisca tot açò després d'una instal·lació senzilla. Des de LliureX intentem que la configuració i el manteniment de l'aula resulte tan senzill com siga possible, sense necessitat de coneixements d'informàtica amplis, perquè qualsevol docent amb no moltes hores de formació puga encarregar-se'n.

En definitiva, LliureX oferix una col·lecció de serveis important per mitjà d'una infraestructura complexa però de gestió senzilla.

S'adapta a les vostres necessitats

En LliureX tenim en compte les necessitats del professorat. Actualment, qualsevol docent pot proposar millores, apuntar necessitats, informar de fallades, etc. per mitjà de qualsevol de les vies de comunicació disponibles.

Alguns docents (i no docents) ja col·laboren amb LliureX fent arribar les seues idees i informant dels errors que hi troben.

Educa en valors

El programari lliure fomenta uns valors molt concrets. En contraposició a la competició proposa la col·laboració i enfront de la cerca del benefici privat promou maximitzar el bé comú. És una cultura que proposa compartir els coneixements, la transparència i enalteix l'esforç com a mèrit principal.