Exposicions de treballs i actuacions en el centre

Dia dels difunts

Equips docents – Departament d’Història – 2n ESO i 4t ESO

Departament de Música – Arts escèniques – 4t ESO

Halloween Pumpkins Contest

English Department

Guanyadora: Lucía Garrido – 2° ESO F

Departament d’Art – 2n ESO