EDICIÓ PRIMERA DEL TORNEIG “PLA DE FUTBOL”

Pla de Futbol: Proposta d’activitat per al dimecres 21/6/2023

Els professors Jordi Martínez i Jorge Catalan han organitzat el campionat “Pla de futbol”. El campionat de futbol es desenvoluparà el dimecres 21/6/2023.

Es faran dues categories mixtes, una per a primer i segon d’ESO i altra per a tercer i quart. Els partits seran de 13 minuts amb 2 minuts de descans entre partit i partit. La jornada serà la següent:
• De 8 a 8:45 del matí es faran les inscripcions dels equips al pati, que han de ser de entre 5 i 10 persones. L’ALUMNAT POT APUNTAR-SE AMB ALTRES ALUMNES DEL SEU CURS, PERÒ NO ENTRE CURSOS DIFERENTS.
• De 8:45 a 9:30 el professorat confeccionarà els grups i els horaris dels diferents partits i explicaran les normes.
• De 9:30 a 12:30 es desenvoluparà el campionat.
• De 12:30 a 13:00 els equips campions podran jugar contra l’equip de professors
• A les 13:00 s’acaba la jornada lectiva.
Per ser la primera convocatòria del toreig “Pla de Futbol”, l’horari i el desenvolupament del campionat podrà ser modificat en funció dels imprevists que puguen sorgir.
Si algun professor vol aportar alguna idea o alguna activitat paral·lela o complementària serà benvinguda i agraïda.