AULA EXPERIMENTA UV

Els dijous 18 i 25 d’abril i 2 de maig l’alumnat de Física i Química de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, les professores Irene Cano i Minerva Moll i el professor Josep Verdeguer anàrem a l’Aula Experimenta de la Facultat de Física de la Universitat de València a fer un laboratori de Física sobre Representació de moviments amb el sonar i Cinemàtica de rampes i frens. Comprovarem, a través d’un pèndol gegant, com l’energia potencial es transforma en energia cinètica i posàrem en pràctica el principi de conservació del moment linial fent col•lisionar dos cotxes. Demostrarem el principi de conservació del moment angular fent girar una roda, sostenint-la en un taburet giratori. També vam vore aquest principi quan, asseguts en moviment al taburet giratori, obríem o tancàvem els braços com fan els patinadors. Vam utilitzar sensors de calor per detectar l’energia tèrmica. Finalment, treballarem amb el SONAR per detectar moviment rectilini uniforme i uniformement accelerat de mòbils en plans inclinats, horitzontals i verticals i interpretarem els corresponents gràfics r-t i v-t. El nostre alumnat va gaudir de la visita a la Facultat de Física de la UV.

Per: Minerva Moll, Cap Departament Física i Química, IES Pla de Nadal