Istituto d’Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi

Els participants de l’IIS Ciuffelli Einaudi de Todi provenen de diferents cursos de FP. L’alumnat està molt interessat en descobrir el patrimoni artístic i arquitectònic de la ciutat de València i experimentar noves maneres de posar en valor el patrimoni cultural, conèixer noves metodologies i intercanviar bones pràctiques amb els alumnes de l’escola d’acollida. Els alumnes també estan motivats i interessats en conèixer la cultura espanyola, ser capaços de fer front a un entorn multicultural i desenvolupar totes les habilitats relacionades amb les experiències Erasmus+ Mobility.  L’IES Molí del Sol no forma part encara del programa Erasmus+, però contactem amb l’IIS per a fer de amfitrions i compartir experiències docents i culturals amb el centre de Todi, ja que tenim certs punts en comú: 

Formació professional i tècnica:

Tot i que l’IES Molí del Sol és un institut d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i que en aquestes dates estem aplicant per a formar part del projecte Erasmus+ SCH, tots dos instituts ofereixen formació professional i tècnica. L’IES Molí del Sol es destaca per la seua formació en cicles formatius de grau mitjà i superior, mentre que l’IIS Ciuffelli Einaudi també ofereix programes de formació tècnica i professional, especialment en l’àmbit agropecuari i tecnològic. 

Enfocament en Innovació Educativa: 

Els dos centres tenen un fort enfocament en la innovació educativa. Promouen mètodes d’ensenyament moderns i utilitzen tecnologies avançades per a millorar l’aprenentatge. Això inclou l’ús de plataformes digitals i eines tecnològiques a l’aula. 

Projectes Internacionals i Mobilitat: 

Tant l’IES Molí del Sol com l’IIS Ciuffelli Einaudi participen en projectes internacionals i programes d’intercanvi. Això permet als estudiants i al personal docent tindre experiències educatives en altres països, fomentant així una perspectiva global i multicultural. 

Col·laboració amb Empreses i Comunitat: 

Els instituts mantenen col·laboracions estretes amb empreses locals i altres institucions. Aquest vincle facilita la realització de pràctiques professionals per als estudiants i la implementació de projectes conjunts que beneficien tant a la comunitat educativa com a la local. 

Diversitat de Programes Educatius: 

Tots dos centres ofereixen una varietat de programes educatius que abasten diferents àrees del coneixement. Això permet als estudiants triar entre múltiples opcions segons els seus interessos i necessitats vocacionals. 

Compromís amb el Desenvolupament Sostenible: 

Existeix un compromís en tots dos centres amb la sostenibilitat i l’educació ambiental. Realitzen activitats i projectes que promouen la consciència ecològica i la responsabilitat social entre els seus estudiants. 

HOSTING REALITZAT

TimingActivity/Session/Task  
Day 1Welcoming at IES Molí del Sol  

Presentation of the I.I.S Ciuffelli-Einaudi to the Valencian students.  

Tour of hosting school facilities.  
Day 2Visit The Carmen Museum of art  

Street Art tour around Valencia  

Free afternoon for cultural visits  
Day 3Visit to IVAM  

Visit to San Pio V Museum of Fine Arts.  
Day 4Visit the Gardens of the city and tour around the historical city.  
Day 5Cycle tour around de Gardens towards the beaches.