Sol·licitud d’expedició del títol de Batxillerat

Procediment per a realitzar l’expedició del títol de Batxillerat

L’alumnat proposat per a titular en finalitzar els seus estudis de batxillerat per la seua respectiva junta d’avaluació i desitge sol·licitar l’expedició del títol de Batxillerat haurà de seguir les següents indicacions:

 • Emplenar la sol·licitud de títol:
  Descarregar i emplenar l’imprés. No ha d’oblidar-se la signatura del document.
 • Generar l’imprés del MODEL-046 per fer el pagament de les taxes associades a l’expedició d’un títol de batxillerat (seguir les indicacions).

 • Pagar la taxa:
  • en qualsevol de las oficines de les entitats col·laboradores: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos (presentant totes les copies impreses anteriorment).
  • pel procediment telemàtic (pas 2 de la generació del MODEL-046). Veure indicacions
 • Lliurar a la secretaria del centre la documentació:
  • La sol·licitud del Títol de Batxillerat emplenada.
  • Una còpia de l’ingrés de taxes (l’alumnat exempt del pagament de taxes, total o parcial, adjuntarà original de la documentació que acredite l’esmentada situació).

Per a qualsevol dubte, consultar les indicacions corresponents