I CONCURS DE “LA LEO-NETA” A L’IES LEOPOLDO QUEROL

L’IES Leopoldo Querol ha encetat aquest curs 23-24 el I concurs de la “LEO-NETA”. Aquesta competició neix de la necessitat d’alumnes i professors de compartir un entorn més cuidat, net i sostenible.  

Des d’inicis de setembre s’està treballant aquest tema amb l’alumnat en les hores de tutoria perquè aprenguen a tenir cura del material i valoren la necessitat de viure en un entorn més net. D’aquesta manera, un grup de professorat passa setmanalment per les aules per fer revisió tenint en compte ítems com l’ordre del mobiliari, la neteja de l’aula, la gestió dels residus i la decoració de l’aula. Aquests professors, amb l’ajuda de direcció, seran els encarregats d’escollir les tres classes guanyadores del concurs depenent de la categoria en la que participen: 1r i 2n d’ESO, 3r i 4t i, finalment, Batxillerat. Aquests guanyadors comptaran amb diversos privilegis, així com també amb un objecte material que el director farà entrega a les classes premiades.  

La iniciativa ha sigut molt ben rebuda per tota la comunitat educativa. L’alumnat participa de forma activa netejant i endreçant diàriament i aportant decoració com plantes, làmines de dibuix per les parets, etc.  

La propera setmana tindrem ja els primers guanyadors de la “LEO-NETA”!!!