Departament d’Orientació

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
María Bellón González Cap de Departament mv.bellongonzalez@edu.gva.es
Marina García Taboada m.garciataboada@edu.gva.es
Aurora Bautista Peña a.bautistapena@edu.gva.es
Balbina Gallego Gonzálvez b.gallegogonzalvez@edu.gva.es
Adrián Prieto Planelles a.prietoplanelles@edu.gva.es