Departament d’informàtica

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
Diego Ernesto Carreño Peñas Cap de Departament
Coordinador TIC
Cotutor 2ESOA
de.carrenopenas@edu.gva.es Dilluns 11:15 - 12:10
Carmen Rodríguez Pradas Coordinador Aula Informàtica
Tutora 2ESOB
c.rodriguezpradas@edu.gva.es Dijous 12:10 - 13:05