Departament de Matemàtiques

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
Ernesto Federi Bru Ibarra Coordinador Erasmus+ ef.bruibarra@edu.gva.es
Antonio Manuel García Barberá am.garciabarbera@edu.gva.es
Carmen Jerez Garrido Cap de Departament c.jerezgarrido@edu.gva.es
Salvador Martínez García Tutor 3ESOA s.martinezgarcia2@edu.gva.es
Alexandra Quiñones López Tutora 1ESOA a.quinoneslopez@edu.gva.es
Belén Martínez Gómez b.martinezgomez@edu.gva.es
Tutor 4PDC