Departament de Física i Química

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
Iván Miralles Valero i.mirallesvalero@edu.gva.es
Silvia Tarí Segarra Cap de departament s.tarisegarra@edu.gva.es
Juan Carlos Sempere Alvarado jc.semperealvarado@edu.gva.es