Departament de Cultura Clàssica

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
Nélida Mas Sánchez Coordinadora Biblioteca
Tutora 3ESOD
n.massanchez@edu.gva.es
Juan Antonio Galipienso Mas Cap de Departament
Tutor 4ESOA
ja.galipiensomas@edu.gva.es