Departament de Biologia i Geologia

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
Clara Isabel Gil Maciá Cap de Departament
Coordinadora Convivència
ci.gilmacia@edu.gva.es
Laura Catalina Clemente Moreno Tutora 3ESOC lc.clemente@edu.gva.es
Raquel Tarí Segarra Tutora 1ESOE r.tarisegarra@edu.gva.es
Raquel Zaplana Maciá Cotutora 1ESOC r.zaplanamacia@edu.gva.es