Departament de Anglés

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
Laura Noelia Álvarez Argueta Cap de Departament
Coordinadora de Formació
ln.alvarezargueta@edu.gva.es
Araceli Garrido Torres Tutora 1ESOC a.garridotorres@edu.gva.es
Almudena López García ma.lopezgarcia2@edu.gva.es
Lourdes Rebollo Padial Tutora 2ESOA l.rebollopadial@edu.gva.es
Andrea Santacreu Fernández Tutora 3ESOB a.santacreufernand@edu.gva.es
Cotutor 1ESOE