DEVOLUCIÓ DINERS EXCURSIONS CURS 2019- 2020

La devolució dels diners de les excursions de l’alumnat que segueix en el centre es farà als patis directament als estudiants, seguint el calendari. Aquells/as alumnes/as que ja no estan en l’institut, poden passar-se a recollir-lo els dijous de setembre i octubre, de 12:10h a 13:05h, preguntant per vicedirecció.