‘El Vivero’ és un projecte d’innovació concedit pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per als cursos 2021/2022 i 2022/2023