Ajudes per a curs intensiu d’Immersió Llingüística en anglès. Convocatòria 2024

Important: el termini per sol·licitar l’ajuda, s’obri el 10 de febrer i acaba el 21 de març de 2024.

L’alumnat de Batxillerat o Grau Mitjà de Formació Professional, que haja obtingut la condició de becari del MEC en el curs 2023/2024 i estiga interessat, pot consultar el següent enllaç.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998697/ficha/998697-2024.html

Proves d’Accés FP

Ja s’ha publicat en el DOGV la convocatòria de les Proves d’Acccés als cicles formatius de Formació Professional.

Les sol·licituds d’inscripció s’han de presentar del 20 al 28 de març en la secretaria del centre.

S’habilita la possibilitat de remetre les sol·licituds per correu electrònic. En aquest cas, es remetrà un únic correu electrònic al centre docent en el qual es desitja fer la prova, en l’assumpte del qual s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant, i s’adjuntarà a aquest correu la documentació necessària.

L’adreça electrònica de la secretaria del centre és: 03006153.secretaria@edu.gva.es

Us adjuntem els enllaços a la pàgina web de la Conselleria d’Educació amb tota la informació.

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos

P.A.U. 2023

Les Proves d’Accés a la Universitat es realitzaran enguany en convocatòria ordinària els dies 6, 7 i 8 de juny, i en convocatòria extraordinària els dies 4, 5 i 6 de juliol. Us adjuntem una taula amb les dates de la inscripció.

MATRÍCULA ORDINÀRIAMATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA
22 al 29 de maig ( fins les 14 hores)19 al 26 de juny (fins les 14 hores)

Per a realitzar la matrícula de la PAU cal seguir els següents passos:

  1. Emplena la fitxa de matrícula: Fitxa de matrícula
  2. Paga la taxa (Prova d’aptitud per a l’accés a la universitat): recorda que estan exempts del seu pagament els alumnes amb Matrícula d’Honor i que s’ha d’adjuntar la documentació justificativa en cas de no triar la taxa ordinària. Enllaç taxa (Tria l’opció personal extern a la Universitat d’Alacant)
  3. Pots entregar els següents documents presencialment, en horari de Secretaria, o enviar-los a l’adreça electrònica 03006153.secretaria@edu.gva.es (En l’assumpte escriu PAU_NOM COGNOMS)
    • Fitxa de matrícula
    • Justificant del pagament de la taxa (juntament amb la fotocòpia de la documentació justificativa, si és el cas)
    • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.

Altres documents d’interés:

Enllaç a la web de la Conselleria

Calendari

ADMISSIÓ CURS 2023/2024

Tenim a prop l’inici dels terminis de sol·licituds de plaça per cursar estudis el proper curs. Només participa en el procés d’admissió, l’alumnat de nou ingrés que no procedisca d’un centre adscrit o l’alumnat que canvie d’etapa educativa.

Us adjuntem el Calendari i l’enllaç a la pàgina web de la Conselleria d’Educació amb tota la informació.

Enllaç web Conselleria d’Educació

PROVES NIVELL BÀSIC IDIOMES (A2)

El termini per a sol·licitar la participació en les proves homologades, per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic (A2) d’Anglés i/o Francés, s’obrirà el 22 de febrer fins al 3 de març de 2023.

L´alumnat de setze anys, o que els complisca enguany, podrà presentar la sol·licitud de participació en les proves homologades, junt amb la fotocòpia del DNI, en la secretaria del centre o mitjançant la següent adreça electrònica: 03006153.secretaria@edu.gva.es

La prova d’Anglés serà el dia 21 de març del 2023 a les 11:00h i la de Francés el 22 de març a la mateixa hora.

Podeu consultar més informació en el següent enllaç:

Enllaç informatiu