Ajudes per a curs intensiu d’Immersió Llingüística en anglès. Convocatòria 2024

Important: el termini per sol·licitar l’ajuda, s’obri el 10 de febrer i acaba el 21 de març de 2024.

L’alumnat de Batxillerat o Grau Mitjà de Formació Professional, que haja obtingut la condició de becari del MEC en el curs 2023/2024 i estiga interessat, pot consultar el següent enllaç.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998697/ficha/998697-2024.html