Criteris selecció professorat Erasmus+

El nostre projecte Erasmus+ KA122-SCH-000078874 inclou uns cursos de formació a l’estranger relacionats amb els objectius de Future Minds. Tots els cursos estan cofinanciats per la Unió Europea i tenen la finalitat d’aprendre noves tècniques i implantar-les a les aules i al nostre centre. 

Els cursos formatius són els següents: 

– Ecologia i sostenibilitat 

– Digitalització 

– Noves tècniques en l’ensenyament d’una llengua estrangera. 

– Curs d’anglés general 

– CLIL 

– Foment de l’esperit europeu 

Procés i criteris de selecció: 

– Professorat que forme part activa del projecte Erasmus+ Future Minds: 2 punts 

– Professorat funcionari definitu en el centre: 2 punts 

– Professorat que imparteix llengües estrangeres: 1 punt 

– Professorat que imparteix la seua assignatura en llengua estrangera: 1 punt 

– Professorat que participa en projectes e-Twinning: 1 punt 

– Professorat de Ciències Naturals: 1 punt 

– Professorat d’Informàtica: 1 punt 

– Professorat amb un nivell B1 i B2 en una llengua estrangera: 1 i 2 punts respectivament. 

Si eres professor/a de l’ESO o BATXILLERAT i t’agradaria fer un curs de formació a l’estranger, posat en contacte en:

Rebeca Sempere: r.semperecarchano@edu.gva.es

Elisabeth Cornu: e.cornu@edu.gva.es 

Gràcies!