Llistat d’alumnat beneficiari del programa Erasmus ‘Future Minds’

S’ha publicat el llistat d’alumnat beneficiari de mobilitats per a França (16.01.23) i Grècia (06.06.23 i 10.03.23).

Atenent als criteris de selecció publicats en la pàgina web i en diferents xarxes socials, el llistat d’alumnat es podrà consultar en el tauler d’anuncis del centre.

Per a qualsevol reclamació, disposeu de 3 dies naturales des de la publicació del llistat (17.10.22), presentant en la secretaria del centre, amb registre i data d’entrada, les al·legacions que siguen pertinents.