Matrícula ESO

DOCUMENTS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA DEL CURS 2023-2024

1. IMPRÉS DE MATRÍCULA (del curs corresponent). Aquest document ja s’ha entregat a l’alumnat mitjançant el tutor/a. Si no ho té, pot recollir-ho en consergeria o descarregar-ho en els següents enllaços:

2. DIES DE MATRÍCULA I LLIURAMENT DE DOCUMENTS

 • Alumnes de 6é Primària que passen a 1 ESO = 22 i 23 de juny (09:00h – 13:00h)
 • Alumnes que passen a 2 ESO = 26 de juny (09:00h – 13:00h)
 • Alumnes que passen a 3 i 4 ESO = 27 de juny (09:00h – 13:00h)
 • Alumnat repetidor de qualsevol curs de l’ESO i lliurament de documentació pendent = 27 i 28 de juny (09:00h – 13:00h)

Els documents que s’han de presentar el dia de la matrícula són els següents:

3. SEGUR ESCOLAR:

Serà obligatori el pagament del SEGUR ESCOLAR (a partir de 3r ESO i fins als 28 anys) que s’abonarà en entregar la matrícula.

L’import es pot pagar en el compte de l’institut (ES57 2100 8007 2713 0004 0891) i aportar el justificant en completar la matrícula. En el CONCEPTE ha d’aparéixer el següent text: segur escolar 23-24 nom i cognoms de l’alumne/a.

O bé es pot abonar l’import en consergeria en el propi institut en el moment d’entregar la matrícula.

IMPORT: 1,12€

4. BEQUES DE TRANSPORT:

Per a sol·licitar el transport és necessari realitzar 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO i viure a una distància de 3Km o més.

En la web de la Conselleria d’Educació està tota la informació i les instàncies per a sol·licitar la beca

Annex a emplenar (Annex I Beca Transport)

5. BANC DE LLIBRES:

Tota la informació en: https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

Annexos banc de llibres: Descarregar l’imprés corresponent al curs actual, emplenar-lo i entregar-lo els dies:

 • 26 DE JUNY: alumnes de 1r ESO del present curs (22/23) de 09h a 13h.
 • 27 DE JUNY: alumnes de 2n, 3r i 4ºESO del present curs (22/23) de 09h a 13h.
 • ACLARIMENT: L’alumnat de 2n i 4t ESO haurà d’entregar per separat els llibres i els folres. En canvi, la resta de l’alumnat sí que portarà els llibres ja folrats.

  6. ALTRES DOCUMENTS:

  • Fotocòpia del DNI / N.I.E. en vigor de l’alumne/a i del seu tutor/a legal.
  • Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa/Monoparental en vigor, si escau.
  • Web família (si encara no tenen el sistema actiu). Tota la informació està en:

  https://ceice.gva.es/webitaca/es/pares_alumnes.htm
  https://familia2.edu.gva.es/

  Annex a emplenar (sol·licitud accés Web Família)

  7. AUTORITZACIÓ PER A la PUBLICACIÓ D’IMATGES D’ALUMNES/AS

  8. ANNEX SOL·LICITUD AMPA

  9. ALUMNAT AMB PROBLEMES DE SALUT: