MATRÍCULA 2024-2025 – “Presencial” – A la nostra secretaria

ALUMNAT DE E.S.O. DEL NOSTRE CENTRE QUE PANSA DE CURS O REPETEIX: El dia i hora que el/la tutor/a us cite per a recollir butlletins i entregar llibres, després d’aquest acte, ha de passar per la nostra secretaria a realitzar la matrícula.

NOTA: Excepte alumnat de 4ºESO que ha promocionat a una etapa superior.

ALUMNAT DE 4t ESO DEL NOSTRE CENTRE QUE PROMOCIONA A BATXILLERAT I HA DEMANAT PLAÇA EN EL NOSTRE I.E.S.:

4ºESO A / B : Dilluns 3 de juliol de 9.00 a 11.30 h.

4ºESO C / D / E : Dilluns 3 de juliol d’11.30 a 13.30 h.

ALUMNAT DE PRIMÀRIA DELS COL·LEGIS ADSCRITS:

COL·LEGI IVAF LUIS FORTICH: Dilluns 26 de juny de 9.00 a 11.30 h.

COL·LEGI SANT’ISIDRE: Dilluns 26 de juny d’11.30 a 13.30 h.

COL·LEGI JESÚS: Dimarts 27 de juny de 9.30 a 11.30 h.

COL·LEGI SANT ÀNGEL DE LA GUARDA: Grup ‘A’ – Dimecres 28 de juny de 9.00 a 11.30 h. / Grup ‘B’ – Dimecres 28 de juny d’11.30 a 13.30 h.

ALUMNAT DEL COL·LEGI JOSÉ SOTO MICÓ QUE PROMOCIONA A 3r ESO:

GRUP ‘A’: Dijous 29 de juny de 9.00 a 11.30 h.

GRUP ‘B’: Dijous 29 de juny d’11.30 a 13.30 h.

GRUP ‘C’: Divendres 30 de juny de 9.00 a 11.30 h.

ALUMNAT BATXILLERAT DEL NOSTRE CENTRE QUE PROMOCIONA A 2n i/o REPETEIX:

ALUMNAT QUE PROMOCIONA EN AVALUACIÓ ORDINÀRIA: Divendres 23 de juny- GRUP A / B de 9.00 a 11.30 h. – GRUP C / D de 12.00 a 13.30 h.

ALUMNAT QUE PROMOCIONA EN EXTRAORDINÀRIA I REPETIDORS: Dilluns 10 de juliol de 9.00 a 13.00 h.

ALUMNAT DE F.P. DEL NOSTRE CENTRE QUE PROMOCIONA A 2n i/o REPETEIX:

ALUMNAT FP BÀSICA QUE PROMOCIONA EN ORDINÀRIA: Dimarts 27 de juny d’11.30 a 12.30 h.

ALUMNAT DE SMR QUE PROMOCIONA EN ORDINÀRIA: Dimarts 27 de juny de 12.30 a 13.30 h.

ALUMNAT DE CICLE SUPERIOR QUE PROMOCIONA EN ORDINÀRIA: Divendres 30 de juny d’11.30 a 13.30 h.

ALUMNAT DE QUALSEVOL CICLE QUE PROMOCIONA EN EXTRAORDINÀRIA O REPETEIX: Dimarts 11 de juliol de 9.00 a 13.00 h.

ALUMNAT NOU DE E.S.O. QUE PROCEDEIX D’ALTRES CENTRES NO ADSCRITS QUE VA PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ I SE LI HA CONCEDIT PLAZA:

Del 20 al 24 de juliol de 9.00 a 13.00 h.

ALUMNAT NOU DE BATXILLERAT QUE PROCEDEIX D’ALTRES CENTRES QUE VA PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ I SE LI HA CONCEDIT PLAZA:

Del 25 al 28 de juliol de 9.00 a 13.00 h.

ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA DEL NOSTRE CENTRE QUE ACCEDEIX DES DE LA E.S.O. O ALUMNAT NOU PROCEDENT D’ALTRES CENTRES:

Alumnat del nostre centre: Dijous 13 de juliol de 9.00 a 13.00 h.

Alumnat procedent d’altres centres: Del 13 al 18 de juliol de 9.00 a 13.00 h.

ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DEL NOSTRE CENTRE QUE ACCEDEIX PER CANVI D’ETAPA O CICLE I HA OBTINGUT PLAÇA EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ:

Dijous 20 de juliol de 9.00 a 13.00 h.

ALUMNAT NOU DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ O SUPERIOR QUE HA OBTINGUT PLAÇA EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ:

Del 21 al 27 de juliol de 9.00 a 13.00 h.