Història

L’Institut d’Educació Secundària (I.E.S.) “Gabriel Miró” va ser creat l’any 1964, començant a funcionar amb 12 professors/as per a atendre uns 200 alumnes/as.

D’ell depenien 2 seccions:

  • una a Callosa de Segura, que més tard es va independitzar donant lloc a l’actual I.E.S. “Vega Baixa”.
  • i una altra a Almoradí, que va donar lloc a l’actual I.E.S. “Antonio Sequeros”.

Encara que al principi el centre estava dissenyat per a uns 800 alumnes, en els anys de major volum ha arribat a tindre quasi 2.000 alumnes/as matriculats, amb una plantilla de 120 professors/as aproximadament. Per aquest motiu, l’any de 1991, el “Gabriel Miró” es va desdoblegar amb la creació de l’actual I.E.S. “Tháder”

L’IES Gabriel Miró, amb més de 80 anys d’història, va ser el primer centre públic que va acollir la ciutat d’Orihuela. En el seu llarg periple al servei de l’educació pública, ha acollit alumnat, no sols de la nostra ciutat, sinó de tota la comarca de la Vega Baixa del Segura. Des del curs escolar 78/79 s’imparteix Batxillerat Nocturn i és l’únic centre en la comarca que ofereix aquesta modalitat de formació de persones adultes.

Un dels punts positius de la LOGSE va ser la integració de la formació professional en el nostre centre amb la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. El que ha suposat la valorització del seu estatus dins del sistema educatiu i davant l’alumnat i les seues famílies, ajudant a superar l’estereotip de la via secundària per als menys dotats.

Finalment, la recent introducció de la Formació Professional Bàsica ha acabat de configurar la formació professional com una via respectada d’accés al mercat de treball, i, a més, ha contribuït a obrir-nos a la realitat del món laboral.

Durant aquests anys l’IES Gabriel Miró ha anat creixent i actualment som un centre consolidat que ha contribuït i contribueix a la formació acadèmica i professional de moltes persones.

Són ja moltes les promocions d’alumnes i alumnes que van acabar els seus estudis de Secundària, Batxillerat i Formació Professional amb nosaltres, i que en l’actualitat estan recorrent el seu camí ampliant la seua formació o desenvolupant el seu treball. Xics i xiques, homes i dones que formaran sempre part de la família IES Gabriel Miró.