Els qui Som?

IES El Palmerar, Els qui som?

L'Institut d'Ensenyament Secundari “El Palmerar” es troba situat a la ciutat d'Orihuela, en l'Av. García Rogel núm. 28, en el paratge El Palmerar, integrat dins de la zona esportiu-escolar que ací està situada. Aquest centre està en funcionament fa més d'un quart de segle.

En el curs 2003-2004 es va posar en funcionament el nou edifici, en el mateix lloc on estava l'antic institut, que satisfà les aspiracions de la comunitat educativa i disposa d'una sèrie d'instal·lacions eficients per a desenvolupar la seua oferta educativa. El centre va ser amb anterioritat un institut de Formació Professional d'àmbit comarcal, comptant en l'actualitat amb la següent oferta formativa: ESO, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i Batxillerat de les modalitats Cientificotècnic, Humanitats i Ciències Socials, i FP Bàsica en Electricitat i Electrònica i FP Bàsica de Reforma i Manteniment d'Edificis i FPB de segona oportunitat de Manteniment de Vehicles.

La parcel·la on se situa l'I.E.S. El Palmerar d'Orihuela té una extensió de 30.902 m² dels quals són útils 28.000 m², en forma trapezoidal.

L'institut està adaptat a persones amb minusvalideses, compta amb rampes d'accés, ascensors i lavabos per a discapacitats. Per al desenvolupament dels aprenentatges compta amb un nombre suficient d'aules i tallers, així com també compta amb biblioteca, laboratoris, aules d'informàtica, aules polivalents, pistes esportives, gimnàs, pati, sala de professors, cafeteria, aula d'usos múltiples, etc.

Estan funcionant diversos programes, la finalitat dels quals és donar resposta a la diversitat de l'alumnat: PMAR, PR4 i Proeduca. Compta amb una aula de suport dotada amb professors de Pedagogia Terapèutica.

El nombre de professors és de 124, existint una estabilitat mitjana, és a dir, hi ha un grup important de professors amb destinació definitiva en el centre, o que porten molts anys en aquest.

El nombre d'alumnes sobrepassa ja els 1.009 alumnes. En l'ESO procedeixen de cinc centres de Primària de la localitat, mentre que en els Cicles Formatius i Batxillerats els alumnes procedeixen del propi centre, d'altres IES de la localitat i de pobles de la comarca.

El nostre centre aposta per un ensenyament integrador, amb uns valors i principis orientats a:

  • Respectar la llibertat ideològica i el pluralisme.
  • Fer prevaldre la persona davant qualsevol altra condició de religió, raça, sexe i orientació sexual.
  • Desenvolupar l'activitat docent des d'un prisma d'igualtat i respecte per a tots dos sexes.
  • Treballar perquè la presa de decisions vinga avalada pel diàleg i el debat constructiu, adoptant democràticament els acords de la majoria.
  • Potenciar valors que contribuïsquen al respecte, la tolerància, la solidaritat, les llibertats i la pau.
  • Entendre la multiculturalitat com a punt de trobada per a un major enriquiment de tota la comunitat educativa.
  • Fer veure la importància del respecte al medi ambient. Obrir les nostres aules a Europa per a incrementar la possibilitats professionals i personals dels nostres alumnes.

El IES “El Palmerar” compta amb la “Carta Estesa Erasmus” i amb una dilatada experiència i compromís amb l'esperit europeu. Des de les nostres aules es fomenta la mobilitat europea dels nostres alumnes oferint-los la possibilitat de realitzar el mòdul de FCT en un país europeu sent aquesta una experiència vital i professional única.

Així mateix, el plurilingüisme és una de les nostres prioritats educatives, ja que des de 2011 desenvolupem un dels nostres cicles de grau Superior sota el “Programa Experimental Plurilingüe” amb un gran acolliment i entusiasme, tant pels professors implicats com per l'alumnat que el cursa.

En aquest sentit el nostre centre ha sigut autoritzat per la Conselleria d'Educació com a “Centre Experimental Plurilingüe” per als cursos 2018/19 i 2019/20, fins a la implantació de la Llei de Plurilingüísmo que entrarà en vigor en el curs 2020/21. Mentrestant el nostre centre vehicula assignatures i mòduls en anglés, castellà i valencià en 1r i 2n de l'ESO i en Cicles Formatius de Grau Superior.

Finalment, la inserció, la prevenció de l'abandó i fracàs escolar així com l'èxit dels nostres alumnes és una línia educativa vital per a nosaltres. Per això des del curs 2012-13, vam estar subscrits a un “Contracte Programa” amb la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, substituït pel Pla Proeduca enguany, que ofereix a aquells alumnes que presenten majors dificultats en matèries instrumentals, hores de reforç i suport per a ajudar-los no sols a superar-les, sinó també a previndre el seu abandó escolar precoç.