Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de FP

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.

INSCRIPCIÓN (del 20 al 28 de marzo 2024): 

Proves d’accés a Cicles Formatius – 2024

Es recomana la lectura de la legislació publicada en la web de la Conselleria d’Educació per a complir de manera correcta amb tots els requisits i els plaços.

Web de les proves d’accés de la Conselleria d’Educació

Presentació

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari Proves d’Accés 2024

Calendari 2024

 • INSCRIPCIÓ (del 20 al 28 de març de 2024):
 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril
 • Llistes provisionals de persones admeses: 24 d’abril
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 3 de maig
 • PROVES: 20 i 21 de maig
 • Llistes provisionals de qualificacions: 31 de maig
 • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 20 de març al 28 de juny
 • Llistes definitives de qualificacions: 7 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 10 de juny al 28 de juny

Tots els que aproveu heu de demanar el certificat i entregar-ho en el centre en el que heu sol·licitat plaça en primer lloc en el procés d’admissió.

Amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels centres especificats en els annexos X i XI de la convocatòria:El correu de la secretaria de l’IES Cayetano Sempere és: 03013467.secretaria@edu.gva.es

Llistats provisionals d’admesos:

Grau Mitjà

Grau Superior

Llistats definitius d’admesos:

Grau Mitjà

Grau Superior

Horari de les proves

Veure l’Annex II de la RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024,, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

Resultats provisionals

Grau Mitjà

Grau Superior

Resultats definitius

Grau Mitjà

Grau Superior

Calendari Admissió per al curs 2024-2025

A més de fer la inscripció en les proves d’accés heu de fer la sol·licitud d’admissió en el Cicle Formatiu que voleu cursar. Més informació ací.

IMPRESOS DE TASAS PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO

La página de la Conselleria para obtener las tasas de las pruebas de acceso y poder pagarlas es la siguiente: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS

Si superáis las pruebas de acceso al Grado Medio podréis cursar MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO y MECANIZADO en nuestro Centro y si superas las pruebas al Grado Superior podrás cursar MECATRÓNICA INDUSTRIAL , EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA y ENERGÍAS RENOVABLES


A continuación tenéis unos vídeos

/