Matrícula 4rt d’ESO Curs 2023-2024

Matricula 4rt d'ESO

Nom de l'alumne(Required)
Adreça(Required)
MM slash DD slash YYYY
Nom del Pare(Required)
Nom de la Mare(Required)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?

L'alumnat se li assignaran tres assignatures UNA DE CADA BLOC. En cada bloc, l'alumne ha de triar per ordre de preferència totes les assignatures

Assignaturas Optatives. L'alumnat hade triar totes les assignatures per ordre de preferència (només es cursarà una)

Max. file size: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Política de privacitat(Required)