Aneu a la barra d'eines

COVID

Adjuntem el protocol que ha de seguir l'alumnat en tot moment que romanga en el centre. 

El centre serà molt escrupolós en el compliment de tota la normativa i protocol pel que es prega la màxima col·laboració de tota la comunitat educativa per a tindre un curs amb les màximes garanties educatives i sanitàries.

Qualsevol conducta contrària al referit en els protocols es considerarà una conducta greument perjudicial per a la convivència del centre (Cap. III, Art. 43 del Decret 39/2008 de 4 d'abril del Consell sobre la convivència en els centres docents no universitaris:

I. les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut dels membres de la comunitat educativa i per tant es poden aplicar la mesura educativa disciplinària:

a. suspensió del dret d'assistència al centre educatiu durant un període comprés entre 6 i 30 dies.

PLA DE CONTINGÈNCIA

ENLLAÇ Al PROTOCOL_COVID

INSTRUCCIONS GENERALS PER A l'ALUMNAT I LES FAMÍLIES