TANCAMENT CURS ESCOLAR 2019-2020

Estimades famílies:

Tanquem hui el curs 2019-2020. Reobrirem les portes del Centre l’1 de setembre.

Respecte a l’inici del 2020-2021, seguint la Resolució de 28 de juliol de 2020, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels Centres i tenint en compte els recursos d’espais i personal amb els quals comptem en el nostre Centre podem informar-los, hui dia, del següent:

– Podem garantir la presencialitat diària de l’alumnat de 1r ESO, 2ºESO, PMAR, PR4 i 2ºBatxillerat mantenint la distància mínima interpersonal d’1.5 metres.

– La resta de nivells, és a dir, 3r ESO, 4ºESO i 1ºBatxillerat assistiran al Centro en grups reduïts i en dies alterns (dilluns, dimecres i divendres d’una setmana i dimarts i dijous de la següent, i a l’inrevés). El professorat planificarà el seu treball de manera que es desenvolupen presencialment amb l’alumnat les tasques que requerisquen activitat presencial, i els marque les activitats que s’han de realitzar els dies que les alumnes i alumnes no assistisquen al Centre.

Els comunicarem noves instruccions sobre l’organització del pròxim curs els primers dies del mes de setembre. Els preguem que romanguen atents a webfamilia i a la web del Centre.

Gràcies per la seua col·laboració i implicació en aquest últim trimestre de curs tan summament atípic per a totes i tots.

Aprofitem per a desitjar-los un feliç estiu.

L’EQUIP DIRECTIU