Certificats

Els certificats els has de sol.licitar en la Secretaria de l’institut almenys amb dos dies d’antelació.