Curs 1981-1982
 • Autorització Creació Secció de Formació Professional depenent del Institut de Formació Professional de la Vila Joisa.
 • Autorització:
  • -1er Grau Clinica-Branca Sanitària
  • -1er Grau Cuina –Branca Hostaleria i Turisme
Curs 1983-1984
 • Transferència M.E.C. Comunitat Valenciana.
 • Autorització:
  • -1er Grau Secretariat- Branca Administrativa Comercial.
  • -2n Grau Curs d’Accés
 • Subhasta Obres: Construcció Centre.
Curs 1985-86 CREACIÓ DEL CENTRE COM A INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. Per Transformació Secció.

 • Autorització:
  • - 2n grau Hostaleria-Branca Hostàleria Turisme.
  • -1er grau Cuina – Branca Hostàleria i Turisme.
  • 1er grau clínica-Branca Sanitària
 • Supressió com a Secció de formació Professional.
Curs 1987-88
 • Autorització :
  • 2n grau Branca :Hostàleria i Turisme: Esp. Administració Hostelera
Curs 1990-91
 • Autorització:
  • -2n Grau Laboratori, Branca Sanitària.
 • Autorització:
  • - 1r Grau Administratiu Branca Administrativa Comercial
Curs 92-93
 • Acord Utilització Conjunta amb conselleria de treball per al foment de l’ Innovació Tecnologia i formació en Hostàleria i Turisme.
 • Ampliació del centre.
 • Autorització D.G. Ordenació Afectació/desafectació Terrenys locals. Cessió Gratuita del Ajuntament Solar per la construcció Institut Educació Secundària complet.
 • Autorització:
  • -2n Grau Comptabilitat Branca Administrativa Comercial.
 • Ajudes Programes Educatius Comunitat Europea. Intercanvis Escolars.
 • Ajudes Programes Educatius Comunitat Valenciana: Visites Preparatòries.
Curs 1994-95
 • Conveni Amb la Federació Valenciana de Municipis per utilitzar Instal·lacions centres docents.
Curs 1997-98 CANVI DENOMINACIÓ DEL CENTRE:

INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • - Autorització Educació Secundària Obligatòria: 3r Curs
 • - Implantació de Cicles Formatius de Grau Mitjà
  • Hostalera i Turisme.
 • - Autorització Educació Secundaria Obligatòria : 3r ESO
 • - Autorització Optatives.

· Dramatització/Teatre.

· Educació Mediambiental.

· Segona Llengua Estrangera: Francès

· Cultura Clàssica.

· Informàtica.

Curs 1998/99
 • - Implantació de Cicles Formatius de Grau Mitjà:
 • Sanitat. Cures Auxiliars d’Infermeria
 • Implantació de Cicles Formatius de Grau Superior :
  • Administració i Informàtica de Gestió: Administració i Finances.
  • Supressons FP2: Branca Hostaleria i Turisme: Esp. Hostaleria
 • Autorització Optatives.

· Comunicació Audiovisual.

· Iniciació al Mon laboral.Miniempreses.

· Taller del Geograf i de l’Historiador

· Jocs de Logica i Estrategia.

· Laboratori de Física iQuímica.

· Estructures Espacials.

· Astronomia.

 • Redacció i Disseny de premsaI.
Curs 1999-2000
 • Canvi Denominació del Centre :IES nº3:
 • Implantació: Cicles Formatius de Grau Superior:
  • Sanitat: Salut Ambiental
 • Autorització Escepcional grup alumnes repetidors 2n curs FP1 Branca Sanitària-Administrativa.
Curs 1999-2000
 • Autorització:
  • Batxillerat Humanitat i Ciències Socials
  • Batxillerat Ciències de la Natura i la Salut
 • ADSCRIPCIÓ UNIVERSITAT MIGUEL HERNÀNDEZ ELX
 • Efectes Realització PAU
 • Autorització Impartir Programes de Diversificació Curricular.2n Curs
 • Supressió CFG Mitjà Administració i Informàtica de Gestió.
 • Gestió Administrativa.
Curs 2000-01
 • Implantació de Cicles Formatius de Grau Mitjà:
  • Comerç i Marketing: Comerç.
 • Implantació de Cicles Formatius Grau Superior:
  • Hostaleria i Turisme: Restauració.
 • Autorització Definitiva: Impartir Programes de Diversificació Curricular.2n Curs Educació Secundària Obligatòria.
 • Canvi denominació del centre:

- Antiga INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDARIA Nº3

- Nova:INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDARIA L’ALMADRAVA

Curs 2001-02
 • Autorització:
  • 1r cicle Educació Secundària Obligatòria
 • - Implantació de Cicles Formatius de Grau Superior:
  • Hostalera i Turisme: Allotjament.
  • Comerç i Marqueting: Serveis al Consumidor.
 • - Resolució Direcció Gral. Ordenació :

Ajudes per a la realització i desenrotllament de projectes d’acció Professional..

AUTORITZACIÓ PROGRAMES COMPESACIÓ EDUCATIVA.

 • Ordre Conselleria Cultura i Educació: Cessament nivells : Formació Professional 1r grau.(calendari LOGSE)
Curs 2002-03
 • Resolució Direcció Gral. Ordenació ::

· Ajudes: Activitats Educació Ambiental.

 • Autorització Impartir Programes de Diversificació Curricular.2n Curs. Educació Secundària Obligatòria. Definitiva
 • Resolució Direcció Gral. Centres: AUTORITZACIÓ ENSENYAMENT RÈGIM NOCTURN. CF grau mitjà.
 • Sanitat:
  • Cures Auxiliars d’Infermeria.
 • Implantació de Cicles Formatius de Grau Superior:
  • Hostàleria i Turisme: Informació i Comercialització Turístiques.
 • Ordre Conselleria Cultura i Educació: Cessament nivells : Formació Professional segon grau.(calendari LOGSE)

.

Curs 2003-04
 • Implantació: Cicles Formatius de Grau Superior:
  • Sanitat: Laboratori de Diagnòstic Clínic
 • Autorització Impartir Programes de Diversificació Curricular.2n Curs. Educació Secundària Obligatòria. Definitiva
 • Resolució Direcció Gral. Ordenació:

AUTORITZACIÓ PROGRAMES COMPENSACIÓ EDUCATIVA.

Curs 2004-05
 • Construccions i Infraestructures G.V.SA (CIEGSA). Redacció de projecte i direcció obres.
 • Resolució Direcció General Ensenyament:

· Autorització Impartir Programes Diversificació Curricular 2n Curs Educació Secundària Obligatòria.

· Ajudes: Autorització programes de compensació educativa.