PROVES INTERNES DELS CURSOS ORDINARIS

       • Dates de proves finals: del 25 al 31 de maig de 2024.
 • Dates de proves extraordinàries (recuperacions): CONTACTEU AMB EL VOSTRE PROFESSORAT PER A SABER L'HORA DE CADA PART. En la següent taula podeu veure la data.

ANGLÉS

FRANCÉS

ITALIÀ

ALEMANY

ESPANYOL

VALENCIÀ

27 juny

 • CO 15:30
 • EE i ME 16:00
 • CE 1A2 i 2A2 17:00 | 1B1 i 1B2 17:30 | 1C1 i 1C2 18:00
 • EO 17:00-19:30

25 juny - 16:00

27 juny - 10:00

25 juny - 16:00

25 juny - 9:00

26 juny - 10:00

Aules 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 27

Aules 11 i 12

Aules 21 i 22

Aules 14 i 15

Aules 11, 12 i 13

Aules 12 i 13