PROVES INTERNES DELS CURSOS ORDINARIS

  • Dates de proves finals: del 25 al 31 de maig de 2023.
  • Dates de proves extraordinàries: CONTACTEU AMB EL VOSTRE PROFESSORAT PER A SABER L'HORA DE CADA PART.

ANGLÉS

FRANCÉS

ITALIÀ

ALEMANY

ESPANYOL

VALENCIÀ

26 juny - 16:00

26 juny - 16:00

27 juny - matí

26 juny - 16:00

26 juny - matí

29 juny - 17:00

1A2 aula 11

2A2 aula 12

1B1 aula 13

1B2 aula 14

1C1 aula 15

1C2 aula 16

Aules 21, 22, 23, 24, 25

Aules 23, 24

Aules 26, 27

Aules 14, 15

Aules 21, 22