INSCRIPCIÓ AL TEST DE CLASSIFICACIÓ

Has d'aportar a la secretaria d'EOI Sagunt la següent documentació:

Consulta les dates de realització de les proves i les característiques en els botons de cada departament.

Cal dur una còpia de la taxa abonada el dia de realització de la prova.

Es recomana:

  • No realitzar el tràmit amb el telèfon mòbil
  • Descarregar-se un justificant del tràmit

RESULTATS DE LA PROVA

Una vegada realitzada la prova, consulta els resultats als apartats de cada departament.

ATENCIÓ

Els resultats de la prova serveixen exclusivament per a informar del nivell al qual accedir.

El fet de presentar-se al test de classificació, no garanteix plaça en cap EOI. La matrícula estarà subjecta al nombre de places vacants.