INSCRIPCIÓ AL TEST DE CLASSIFICACIÓ

Has d'aportar a la secretaria d'EOI Sagunt la següent documentació:

Consulta les dates de realització de les proves i les característiques en els botons de cada departament.

Cal dur una còpia de la taxa abonada el dia de realització de la prova.

Es recomana:

  • No realitzar el tràmit amb el telèfon mòbil
  • Descarregar-se un justificant del tràmit

Consulta les dates de realització de les proves i les seues característiques en els botons de cada departament.

RESULTATS DE LA PROVA

Una vegada realitzada la prova, consulta els resultats als apartats de cada departament.

ATENCIÓ

Els resultats de la prova serveixen exclusivament per a informar del nivell al qual accedir.

El fet de presentar-se al test de classificació, no garanteix plaça en cap EOI. La matrícula estarà subjecta al nombre de places vacants.