Pèrdues d'escolaritat

L'alumnat oficial té l'obligació d'assistir a classe i l'escola ha de controlar aquesta assistència. En el cas d'una no assistència reiterada i no justificada a les classes, l'estudiant perdrà l'escolaritat.

La pèrdua d'escolaritat implica la pèrdua del dret d'avaluació contínua, encara que es conserve sempre el dret a les proves finals de juny i setembre. En qualsevol cas, l'alumnat amb pèrdua d'escolaritat no serà considerats com a alumnat oficial del curs anterior en l'ordre de prioritats per a obtenir plaça a l'escola i hauran d'esperar per a matricular-se en les últimes dates.

Es considera que perd l'escolaritat l'alumnat que haja tingut més d'un 15 per cent de faltes injustificades a classe durant el curs escolar.

Les pèrdues d'escolaritat es publicaran exclusivament en el tauler d'anuncis de l'escola i en Internet (no es comunicaran per escrit).

HORARI GENERAL:

Dilluns a dijous: 08:00h-21:00h

Divendres: 08:00h-14:00h

HORARI SECRETARIA:

Matí:
Dilluns a divendres: 09:00h-14:00h

Vesprada (només octubre-juny):
Tancat temporalment


CONTACTE
:

Carrer Josep Lluís Barceló i Rodríguez Advocat, 1

03202 Elx (Alacant)

Tel.: 966912330

Email: 03012359.secretaria@edu.gva.es