IMG_3
IMG_4
IMG_4149
IMG_1
IMG_5
Cabecera mediateca

Normes d'ús i funcionament de la mediateca lingüística

HORARI
1. Veure en Mediateca
2. Quan la mediateca estiga tancada, els usuaris podràn tornar el material prestat en la consergeria del centre.
3. La mediateca podrà romandre tancada en funció de les necessitats de l'EOI.

ACCÉS
4. Per a poder gaudir de la mediateca lingüística és necessari tindre el carnet d'estudiant de l'EOI d'Elx (o, en defecte d'això, el resguard de matrícula).
5. El carnet esmentat permetra l'accés als materials, serveis i instal·lacions de la mediateca de l'escola.

ÚS DE LA SALA
6. La sala pot ser utilitzada per a l'estudi. Cal guardar-hi silenci i respectar-hi l'ambient de treball.
7. No hi està permés fumar ni consumir cap tipus de menjar o beguda.
8. No es pot parlar per telèfon a la sala; els mòbils han de desconnectar-se o silenciar-se abans d'entrar-hi.

CONSULTA DELS FONS
9. Per a accedir al material de consulta no subjecte a préstec (diccionaris, gramàtiques i manuals) és necessari avisar abans el personal responsable.
10. El material utilitzat no es tornarà a les prestatgeries sinó que es deixarà a les taules.

PRÉSTEC
11. Per a poder accedir al material en préstec serà necessari presentar-hi algun dels documents esmentats anteriorment.
12. El material subjecte a préstec són llibres, audiollibres, revistes i DVD.
13. El període de préstec normal serà de 14 dies, renovable si no hi haguera demanda. Es prestaran un màxim de 5 recursos.
14. Sols es podrà renovar dues vegades el préstec d'un llibre. El préstec de les sèries o documentals en llengua anglesa únicament podrà ser renovat en una ocasió. Per a procedir a la renovació, caldrà portar els materials físicament a la biblioteca. Les pel·lícules es prestaran 14 dies i NO seran renovables. Els llibres de lectura obligatòria del curs escolar es prestaran únicament una setmana, a causa de la previsible demanda.
15. L'usuari que torne un llibre fora de termini haurà d'esperar el mateix nombre de dies de demora per a poder accedir de nou al préstec.
16. En cas de trencament, deteriorament (subratllar, marcar, etc.) o pèrdua del material, aquest haurà de ser reparat o reposat. Si la persona responsable del trencament, deteriorament o pèrdua no poguera adquirir el material a reposar, se n'encarregarà el centre, però no es farà càrrec de les despeses. És responsabilitat de l'alumnat comprovar que el recurs que s'emporta està en bon estat.

ÚS D'ORDINADORS
17. Els ordinadors que es troben a la sala estan a disposició per a la cerca i consulta d'informació en Internet i com a ferramenta d'autoaprenentatge lingüístic.
18. No es permet la navegació per pàgines de contingut inadequat. En aquests efectes, existeix un filtre de continguts per a evitar l'accés a aquest tipus de pàgines.
19. Per a poder utilitzar el so de l'ordinador serà obligatori l'ús d'auriculars.
20. El temps de cada sessió es regularà segons demanda pel personal a càrrec de la mediateca.
21. No hi està permés reservar places per a altres usuaris.
22. Queda prohibida qualsevol manipulació del sistema.
23. Queda prohibida la descàrrega de software a través d'Internet.
24. Els arxius emmagatzemats en el disc dur de l'ordinador per els usuaris que utilitzen els ordinadors seran eliminats periodicament.
25. En cas de detectar-se algun error caldrà avisar immediatament el personal responsable de la mediateca.

ÚS DE L'ESPAI DE SOCIALITZACIÓ
26. L'espai de socialització és un lloc en què es podran desenvolupar activitats com grups de conversa, tàndems lingüístics o altres que siguen previament autoritzades per la comissió de mediateca.
27. Per a poder accedir a l'espai de socialització será necessària la reserva prèvia al personal encarregat.
28. No hi està permés fumar.
29. La sala s'ha de deixar en el mateix estat en què es rep: neta, ordenada i lliure de fem.

SANCIONS
30. Un comportament inadequat, com alteració de l'ordre, ús de violència verbal o física contra el responsable de la mediateca o altres usuaris, o danys materials de la mediateca, podrà comportar l'expulsió de la sala. En casos extrems, es podria prohibir-hi l'entrada i l'ús de préstec.

HORARI GENERAL:

Dilluns a dijous: 08:00h-21:00h

Divendres: 08:00h-14:00h

HORARI SECRETARIA:

Matí:
Dilluns a divendres: 09:00h-14:00h

Vesprada (només octubre-juny):
Tancat temporalment


CONTACTE
:

Carrer Josep Lluís Barceló i Rodríguez Advocat, 1

03202 Elx (Alacant)

Tel.: 966912330

Email: 03012359.secretaria@edu.gva.es