Aneu a la barra d'eines

VIDEOTUTORIALS

Els tutorials de la secció Miscel·lània no són de la plataforma Aules però poden complementar l'ajuda a l'educació a distància

En aquest enllaç trobareu videotutorials relacionats amb la plataforma Portal.EDU

PRIMERS PASSOS

AULES – La pàgina inicial d’Aules

En aquest vídeo s’explica la pàgina inicial de la plataforma Aules: Parts, personalització i blocs — Mostrar i ocultar blocs — Acoblar i desacoblar blocs — Afegir blocs.

Llegir més…

AULES- Editar perfil

Aquest videotutorial explica com editar el perfil en la plataforma Aules. Inclou com canviar l’adreça de correu electrònic a la qual ens arriben les notificacions.

Llegir més…

AULES- Accés a la Plataforma

Aquest videotutorial explica breument com accedir a aules amb el rol de docent i el d’alumnat.

AULES – Web incidències i ajuda

Videotutorial en el qual s’explica la manera de crear incidències relacionades amb aules des de diferents plataformes: OTRS, aules…

Llegir més…

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

AULES – Creació d’una aula de coordinació docent

Videotutorial en el que s’explica com crear una aula de coordinació docent matriculant el professorat a la plataforma corporativa aules de la Conselleria.

Llegir més…

AULES – Estructura i exemple aula coordinació docent

Videotutorial en el que s’explica cóm crear l’estructura d’un curs i afegir diferents activitats i recursos, així com un exemple visual (imatge) d’una aula de coordinació docent ja creada…

Llegir més…

AULES – Creació aula per a tutoria. Fòrum i diàleg

Breu videotutorial en el qual s’explica com crear un grup de tutoria en la plataforma Aules (Moodle ) de Conselleria.

Llegir més…

AULES – Crear un curs per assignatura matriculant tot un nivell

 En aquest videotutorial s’explica com crear un curs per a tot l’alumnat d’un mateix nivell educatiu mitjançant la plataforma corporativa de Conselleria Aules.

Llegir més…

AULES – Crear un curs amb l’alumnat d’un grup matriculat

Videotutorial que explica com crear, a la plataforma corporativa de Conselleria Aules, un curs amb l’assistent de creació de cursos. En aquest vídeo es crea un curs per a una assignatura concreta amb l’alumnat d’un dels grups que tinguem assignats en Ítaca ja matriculat en el curs.

Llegir més…

AULES – Subdividir en grups un Nivell

En aquest videotutorial expliquem com subdividir en grups més menuts un nivell a la plataforma corporativa de la Conselleria aules.

Llegir més…

AULES – Com recuperar la contrasenya de l’alumnat

El Coordinador TIC Jose A. Martínez, de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs (València), ens explica de manera molt senzilla i àgil com un docent pot recuperar la contrasenya de l’alumnat, bé de manera individual, bé de tot un conjunt.

Llegir més…

AULES- Fer una còpia de seguretat d’un curs d’Aules i descarregar-la

Tutorial que mostra la manera de realitzar una còpia de seguretat d’un curs de la Plataforma Corporativa de la Conselleria Aules i com descarregar-la al nostre equip de manera que la tinguem disponible des d’aquest.

Llegir més…

AULES- Restauració d’una còpia de seguretat d’un curs

En aquest videotutorial expliquem la manera de restaurar una còpia de seguretat d’un curs realitzat amb Aules, la Plataforma corporativa de Conselleria, des del nostre equip o des de la mateixa plataforma.

Llegir més…

AULES – Activitat Recent

El professor Héctor Pallarés de l’IES José de Ribera, Xàtiva, ens mostra en aquest vídeo com fer visible el bloc “activitat recent” i quines coses es poden veure en aquest bloc, com ara, informacions quan s’ha penjat una nova tasca, etc.

Llegir més…

AULES – Fer còpies de seguretat i restaurar un curs per parts

Videotutorial de la Comunitat de coordinadors TIC en el qual s’explica com dividir en parts un curs d’Aules per a exportar-lo a la Plataforma ocupant el menor espai possible.

Llegir més…

CONTINGUTS I ACTIVITATS

Publicar continguts. Conceptes bàsics

En aquest videotutorial s’explica el més bàsic per començar a omplir de contingut un curs en Aules: Activar edició i afegir seccions, recursos i activitats.

Llegir més…

Publicar continguts. Arxius PDF i altres

Aquest videotutorial explica com publicar continguts en format PDF a la plataforma Aules. Aquest procediment és el mateix si volem pujar altres formats d’arxiu igualment habituals com ara de text, presentacions, àudio, etc..

Llegir més…

AULES – Publicar continguts. Crear una pàgina

Aquest videotutorial explica com publicar continguts, creant una pàgina web en la plataforma Aules. Aquest tipus de contingut pot ser el mateix que podem publicar, per exemple, amb un PDF però si ho fem amb l’opció de pàgina, podem editar-ho directament des d’Aules i, a més, afavorim l’accessibilitat des de qualsevol dispositiu ja que no és necessari descarregar i obrir cap tipus d’arxiu per veure’n el contingut.

Llegir més…

AULES – Inserir una tasca

Aquest videotutorial explica breument com insertar una Tasca en la plataforma Aules. A través d’aquesta, els estudiants poden enviar la tasca realitzada amb un o més arxius i rebre feedback i avaluació docent.

Llegir més…

AULES – Incloure rúbrica en una tasca

Aquest videotutorial explica breument com incloure una rúbrica en una tasca d’Aules (moodle) de la Conselleria.

Llegir més…

AULES – Insertar un vídeo en la plataforma

En aquest senzill videotutorial s’explica com inserir un vídeo a la plataforma corporativa Aules (moodle) de la Conselleria.

Llegir més…

AULES – Inserir qüestionaris

Aquest videotutorial explica breument com inserir una Tasca qüestionari en la plataforma aules (moodle) de la Conselleria.

Llegir més…

AULES – Qüestionari: funcionament i enviament

Aquest videotutorial explica de manera breu com funciona una tasca de qüestionari de la plataforma aules (moodle) de la Conselleria.

Llegir més…

AULES – Qüestionari: preguntes d’opció múltiple

Aquest videotutorial explica de manera breu com funciona una pregunta de qüestionari d’opció múltiple de la plataforma aules (moodle) de la Conselleria.

Llegir més…

AULES – Qüestionari: pregunta de buits en una imatge

Aquest videotutorial explica de forma breu com incloure una pregunta d’omplir buits sobre una imatge a la plataforma Aules (moodle) de Conselleria.

Llegir més…

AULES – Qüestionari: pregunta de buits per omplir a un text

Aquest breu videotutorial explica com incloure preguntes de buits per omplir en un qüestionari en la plataforma corporativa Aules ( Moodle ) de Conselleria.

Llegir més…

AULES – Incloure una pregunta de fòrmules per aleatoritzar qüestionaris

El professor de Matemàtiques David Galiana, de l’IES Cap de l’Aljub de Santa Pola (Alacant), ens explica com crear una pregunta en un qüestionari que incloga activitats amb fòrmules matemàtiques. Des de l’equip de Coordinació TIC del SICE, agraïm la seua col·laboració.

Llegir més…

AULES – Qüestionaris opció múltiple des de plantilles TXT

Tutorial realitzat per Iván Garcia Moya, on ens mostra com realitzar un qüestionari important-lo des d’una plantilla TXT realitzada prèviament.

Llegir més…

AULES – Inserir una activitat Geogebra

 En aquest videotutorial es fa una explicació de com incloure una activitat en geogebra mitjançant fitxer adjunt.

Llegir més…

AULES – Inserir una activitat JClic a un curs

En aquest videotutorial us expliquem com incloure una activitat JClic en un curs de la plataforma Aules.

Llegir més…

AULES – LLibre de qualificacions – Crear categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i crear categories per a l’avaluació de l’alumnat

Llegir més…

AULES – Llibre de qualificacions – Incloure tasques a les categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i incloure tasques dintre de les carpetes de categories

Llegir més…

AULES – LLibre de qualificacions: Assignar percentatges a les categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i assignar percentatges a les carpetes de les categories.

Llegir més…

AULES – Llibre de qualificacions – Visualització de les Mitjanes i les notes finals

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i veure com evolucionen les mitjanes dintre del curs

Llegir més…

COMUNICACIÓ

AULES – Comunicació amb l’alumnat. Fòrum

Aquest videotutorial explica com comunicar-se amb l’alumnat mitjançant el Fòrum en la plataforma Aules, tant de manera unidireccional a mode de tauler d’avisos de l’aula virtual, com també si es pretén establir algun tipus de tasca en la que siga necessari que participen i/o reben.

Llegir més…

AULES – Afegir una activitat tipus Diàleg

Videotutorial realitzat per Román Carceller en el qual s’explica el procediment i la funcionalitat d’inserir un diàleg en un curs d’Aules. Serveix per establir converses amb l’alumnat.

Llegir més…

AULES – Ús bàsic de l’activitat Diàleg

Vídeo de Román Carceller explicant com usar el Diàleg d’Aules. Aquesta activitat ens permetrà realitzar converses privades entre diferents participants del curs.

Llegir més…

AULES – Activitat Diàleg. Regles d’obertura massiva

Videoturorial de Román Carceller que mostra com utilitzar l’activitat d’Aules “Diàleg” per a enviar un mateix missatge a molts destinataris però mantenint els diàlegs separats.

Llegir més…

AULES – Seguiment de l’activitat de l’Alumnat

El professor d’Informàtica de l’IES El Caminàs, Román Carceller, ens mostra com seguir l’activitat de l’alumnat en un curs d’AULES tot i estar deshabilitat el registre d’activitat.

Llegir més…

ALUMNAT

AULES Alumnat – Accedir a la plataforma

En aquest videotutorial expliquem a l’alumnat com accedir a la plataforma corporativa aules de la Conselleria d’Educació.

Llegir més…

AULES Alumnat – Navegació pels cursos i foros

Videotutorial en el que expliquem a l’alumnat la navegació per diferents cursos de la plataforma corporativa aules de la Conselleria i els tipus de foro de comunicació amb el professorat i amb la resta de l’alumnat del curs.

Llegir més…

AULES Alumnat – Diferència entre recursos i activitats

En aquest videotutorial expliquem a l’alumnat la diferència entre recursos i activitats a la plataforma corporativa aules de la Conselleria.

Llegir més…

AULES Alumnat – Entregar una tasca (fitxer adjunt)

 Videotutorial que explica a l’alumnat d’Aules, la plataforma corporativa de Conselleria com inserir un fitxer en una tasca per pujar-la i enviar-la al professorat.

 

Llegir més…

AULES Alumnat – Entregar una tasca utilitzant l’editor HTML

Videotutorial explicatiu de la utilització de l’editor HTML que pot fer ús l’alumnat a la Plataforma Aules

 

Llegir més…

AULES Alumnat – Entrega de tasques amb fotos des del mòbil

Ivan García, mestre d’Informàtica, de l’IES THIAR al PILAR DE LA FORADADA. Ens mostra com pot l’alumnat entregar tasques a la plataforma Aules, des del telèfon mòbil.

Llegir més…

AULES Alumnat – Consultar les qualificacions

La professora Inma Fuentes, ens explica de quina manera i què pot veure l’alumnat respecte a les qualificacions de les tasques que ha anat realitzant i que el seus docents han avaluat i registrat a l’aula virtual.

Llegir més…

AULES – Alumnat – Entregar una tasca

Tutorial realitzat per Héctor Espinosa, on ens explica com entregar una tasca a una activitat. També veiem com podem enviar-li un comentari al professorat per poder comunicar-nos.

Llegir més…

AULES – Alumnat – Enviar un missatge a un fòrum

Tutorial realitzat per Héctor Espinosa, que mostra com podem enviar un missatge a un fòrum, així com el recurs per marcar assistència a les classes.

Llegir més…

LLIBRE DE QUALIFICACIONS

AULES – LLibre de qualificacions – Crear categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i crear categories per a l’avaluació de l’alumnat

Llegir més…

AULES – Llibre de qualificacions – Incloure tasques a les categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i incloure tasques dintre de les carpetes de categories

Llegir més…

AULES – LLibre de qualificacions: Assignar percentatges a les categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i assignar percentatges a les carpetes de les categories.

Llegir més…

AULES – Llibre de qualificacions – Visualització de les Mitjanes i les notes finals

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i veure com evolucionen les mitjanes dintre del curs

Llegir més…

MISCEL·LÀNIA

Els tutorials de la secció Miscel·lània no són de la plataforma Aules però poden complementar l'ajuda a l'educació a distància

Youtube – Com crear un compte

Aquest videotutorial explica com crear un compte en Youtube.

Llegir més…

YouTube – Pujar continguts respectant al menor. La Llei COPPA

La llei COPPA es d’obligat compliment tant si resideixes o no als EEUU i podria implicar sancions en cas de no complir-la. Podeu trobar més informació des dels següents enllaços: https://support.google.com/youtube/an… Novetats important per a tots els creadors: compliment de la llei COPPA https://www.youtube.com/watch?v=KdIlQ9kq4F4 La Llei COPPA i Youtube: Respostes a les preguntes més freqüents https://www.youtube.com/watch?v=0CzTAeLNRbg

Llegir més…

AULES – Youtube. Com penjar un vídeo ocult

En aquest videotutorial s’explica de forma breu com pujar un vídeo ocult a youtube.

 

Llegir més…

MISCEL·LÀNIA – Creació i gravació de materials amb un mòbil

El professor de Biologia Xavi Pascual, de l’IES Josep Segrelles d’Albaida (València), ens explica de manera molt senzilla i il·lustrativa com crear materials i gravar-los amb la càmera d’un dispositiu mòbil.

 

Llegir més…

MISCEL·LÀNIA – Creació i gravació de materials amb captura de pantalla i whiteboard

El professor de Biologia Xavi Pascual, de l’IES Josep Segrelles d’Albaida (València), ens explica de manera molt senzilla i il·lustrativa com crear materials i gravar-los a partir d’eines de captura i/o gravació de pantalla com ara OBS, Vokoscreen i OpenBoard.

Llegir més…

MISCEL·LÀNIA – Accés a la Web Família 2.0

El SIGE ens facilita i comparteix aquest videotutorial en el qual es mostra i s’explica el funcionament de Web Família 2.0.

Llegir més…

Jitsi – Ferramenta de videoconferència multiplataforma

En aquest videotutorial, us expliquem el funcionament de Jitsi, una plataforma online gratuita per a la realització de videoconferències

Llegir més…

Jitsi – Utilització i ferramentes

Videotutorial de la ferramenta de videotelefonada Jitsi i de les diferents opcions d’utilització de les que disposa.

Llegir més…

Configurar el correu GVA en Thunderbird

Encetem una sèrie de vídeos dedicats al programa client de correu “Thunderbird”. Aquest primer mostra com configurar el programa per gestionar un compte de correu electrònic corporatiu de la Generalitat Valenciana (del domini @gva.es).

Llegir més…

Gestionar la quota del correu GVA amb Thunderbird

Segon vídeo de la sèrie “Thunderbird” que mostra com conservar una còpia de tots els missatges de correu @gva.es sense que ocupen espai d’emmagatzematge en el servidor i, per tant, sense arribar mai a excedir la quota. Es necessita tenir el compte de correu en Thunderbird amb el protocol IMAP i s’explica com:

1. Crear carpetes locals i moure els missatges del servidor a les carpetes locals.

2. Configurar el compte per a emmagatzemar les còpies dels missatges enviats en una carpeta local

3. Arxivar (en carpeta local) missatges amb un botó.

Llegir més…

Openboard: Instal·lació i primers passos

Videotutorial realitzat per Enric Bernabé sobre la ferramenta multiplataforma Openboard en el que ens explica com realitzar la instal·lació de la ferramenta i quines són les seues principals funcionalitats.

Llegir més…

Openboard: Mode pissarra

Videotutorial realitzat per Enric Bernabé sobre la ferramenta multiplataforma Openboard en el que ens explica la utilització de la modalitat Pissarra a la ferramenta.

Llegir més…

Openboard: Mode web i escriptori

Videotutorial realitzat per Enric Bernabé sobre la ferramenta multiplataforma Openboard en el que ens explica la utilització de la modalitat web i escriptori a la ferramenta.

Llegir més…

Openboard: Insertar objectes

Videotutorial realitzat per Enric Bernabé sobre la ferramenta multiplataforma Openboard en el que ens explica com insertar i utilitzar diferents objectes per a la creació i realització de diferents tipus d’activitats amb la ferramenta.

Llegir més…

Openboard: Capturar la pantalla

Videotutorial realitzat per Enric Bernabé sobre la ferramenta multiplataforma Openboard en el que ens explica com capturar la pantalla del nostre ordinador mitjançant vídeo.

Llegir més…

Prepara les teues classes amb OBS i Vokoscreen

OBS és un programa de gravació de vídeo i retransmissió en directe. Lliure i gratuït, es pot descarregar per a Windows, Mac o Linux i començar a produir de forma ràpida i senzilla. Captura i mescla des de múltiples fonts multimèdia en temps real, incloent-hi captures de pantalla (escriptori), imatges, text, finestres del navegador, càmeres web, targetes capturadores, micròfons, àudio intern, fitxers i molt més.

Vokoscreen és un senzill capturador de pantalla per a gravar vídeos educatius. Tots dos programes permeten gravar tot el que ocorre a l’escriptori del nostre ordinador. Hem realitzat un tutorial que esperem que servisca d’ajuda per a crear i compartir material didàctic amb l’alumnat.

Llegir més…

Eliminació del soroll de fons d’un fitxer d’àudio amb Audacity i Kdenlive

Audacity i Kdenlive són dos programes d’edició d’àudio i vídeo respectivament que estan inclosos per defecte en la instal·lació estàndard de Lliurex 19. El professor de tecnologia, Alfredo Vicente, ha gravat aquest videotutorial per tal de mostrar quin procediment hem de seguir, amb aquests dos programes, per a eliminar el soroll de fons que ens pot aparéixer quan gravem un vídeo. Amb aquest procediment millorarà la qualitat de les nostres produccions multimèdia.

Llegir més…

PÍNDOLES

AULES – Configurar APP moodle en iOS

 En aquest videotutorial s’explica com instal·lar l’APP moodle i com configurar un dispositiu mòbil en iOS per a que estiga plenament operativa.

Llegir més…

AULES – Configurar APP moodle en Android

Aquest videotutorial explica breument com configurar l’App de Moodle en un telèfon Android.

Llegir més…

AULES – Gentest què es i com funciona

En aquest videotutorial s’explica la ferramenta Gentest; un generador de preguntes que es poden integrar en la Plataforma Aules, concretament en els qüestionaris.

Llegir més…

AULES – Gentest: Importar qüestionaris

En aquest videotutorial s’explica la utilització d’una ferramenta que es pot integrar en la plataforma Aules per a generar preguntes que es poden afegir als qüestionaris.

Llegir més…