El programari lliure en educació

L'ús del programari lliure en l'educació possibilita que els docents, no docents o alumnat puguen disposar en la llar del mateix sistema operatiu i aplicacions que s'utilitzen a l'aula, sense necessitat de comprar una llicència per al seu ús, ja que en tractar-se de programari lliure, es pot usar i copiar lliurement.

En este sentit, el programari lliure és un facilitador de la inclusió social en l'educació, independentment de la seua situació econòmica.

El programari lliure es basa en estàndards internacionals oberts i lliures, per la qual cosa permet la seua personalització per a adaptar-se a les necessitats educatives de cada persona.

En aquest sentit, el programari lliure és un facilitador de la inclusió social en l'educació, independentment de la seua situació econòmica.

LliureX forma part de la comunitat de programari lliure i proporciona a les persones estes llibertats fonamentals.

Isotipo_LliureX