Aneu a la barra d'eines

Introducció

Un dels principals objectius d’aquest curs és promoure la figura del/la coordinador/a TIC com a element dinamitzador de l’ús de les TIC en el centre. No obstant això, no podem obviar que la nostra labor inclou també diferents tasques de caràcter organitzatiu, administratiu i de gestió.

La Generalitat, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), proporciona diferents aplicacions i eines informàtiques per a tot el seu personal, des d’un correu electrònic nominatiu fins a l’aplicació de gestió educativa Ítaca. I a més, per a facilitar el seu ús, també proporciona diferents serveis de suport i assistència.

Com a titulars de la Coordinació TIC, disposem d’algunes aplicacions específiques per a aquest càrrec (com l’Inventari TIC) l’ús del qual haurem de conéixer. Però a més, per al claustre, passarem a ser un referent en la dinamització d’ús i resolució de problemes de la resta d’eines d’ús comú en el centre.

En aquesta unitat mostrarem una visió de totes aquestes eines, així com del Suport i Assistència Informàtica (SAI), específic per als centres educatius.

1.

Correu electrònic GVA

L’administració de la Generalitat proporciona, a tot el personal funcionari i als centres docents, comptes de correu electrònic amb l’objectiu d’intercanviar missatges propis de l’exercici professional.

Accés als comptes de correu

L’accés habitual es realitza a través de la plataforma Webmail en la següent adreça: webmail.gva.es. En el següent enllaç podeu consultar el manual d’ús de Webmail (https://webmail.gva.es/ficheros/manual_webmail.pdf). També es pot gestionar i configurar des d’un programari client de correu electrònic. Teniu més informació en els següents apartats.

El nom d’usuari i la contrasenya inicial es pot obtenir a través de l’aplicació EClau. Els passos a seguir per obtenir-la són:

 1. Accediu a l’URL https://appweb.edu.gva.es/EClau/
 2. Inicieu la sessió amb el nom d’usuari i contrasenya d’ITACA
 3. En el menú de l’esquerra, seleccioneu “Compte de correu”
 4. Accepteu les normes d’ús i apareixeran les dades d’ús del correu amb la contrasenya inicial.

Adjuntem un manual amb captures per obtenir la contrasenya inicial del correu electrònic.

Característiques tècniques

Actualment, són les següents:

 • La quota inicial per cada compte és de 500 MB. Aquesta quota es pot anar ampliant a mesura que augmente la necessitat fins a un límit màxim.
 • La grandària màxima dels missatges està limitat a 20 Mb. En el cas d’utilitzar Webmail com a interfície, la grandària màxima dels fitxers adjunts serà de 6 Mb cadascun d’ells, fins a un màxim de 20 Mb en la totalitat del missatge.
 • No es permeten els enviaments massius i seran rebutjats els missatges si el nombre de destinataris és superior a 100.
 • Els missatges amb fitxers adjunts executables seran eliminats a causa de l’increment i contínua aparició de nous virus. Si és necessari, es podrà enviar en un arxiu comprimit amb contrasenya.
 • No es permet l’enviament de més de 250 missatges des de la mateixa IP/compte de correu per hora.

Correu corporatiu docent

La Conselleria proporciona un compte corporatiu de correu electrònic personal a totes les persones docents des del moment en què comença la seua relació laboral amb l’Administració. Es tracta d’una eina de treball i, a més, ens identifica com a personal de la Generalitat en les nostres comunicacions electròniques.

Dins d’aquest entorn de corporació, la Generalitat ofereix un cercador o guia de personal on és possible localitzar a tots els empleats públics. La web indica tant l’adreça laboral, el telèfon i el correu electrònic, com també un enllaç per a localitzar el lloc de treball a través d’un mapa interactiu.

1.1.

Comptes de correu específics

A més dels comptes corporatius personals, existeixen altres comptes de correu amb el domini gva.es

Correus corporatius per als centres

Els centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport disposen dels següents comptes de correu (totes o algunes d’elles segons el tipus de centre) assignades per a les funcions administratives i de gestió per a facilitar la comunicació corporativa del centre.

EI, CEIP, CRA, CEE, Conservatoris
• Correu oficial centre: [codicentre]@gva.es
• Correu oficial coordinació TIC: [codicentre]tic@gva.es
• Correu fax: [codicentre].fax@gva.es

IES, CIPFP, Secció IES, FPA (EPA)
• Correu oficial centre: [codicentre]@gva.es
• Correu oficial coordinació TIC: [codicentre]tic@gva.es
• Correu secretaria: [codicentre].secret@gva.es
• Correu fax: [codicentre].fax@gva.es

EOI
• Correu oficial centre: [codicentre]@gva.es
• Correu oficial coordinació TIC: [codicentre]tic@gva.es
• Correu secretaria: [codicentre].secret@gva.es
• Correu fax: [codicentre].fax@gva.es
• Correu Idioma: eoi[localitat].[idioma]@gva.es
• Correu Matricula: [codicentre].matricula@gva.es (a petició del centre)

CEFIRE
• Correu oficial centre: [codicentre]@gva.es
• Correu secretaria: [codicentre].secret@gva.es
• Correu fax: [codicentre].fax@gva.es
• Assessories: [assessoria][cefire]@gva.es

Correu de coordinació TIC de centre

Volem destacar en especial el compte assignat a la figura de coordinació TIC de cada centre. Aquest compte té la següent estructura:

[codi_centre]tic@gva.es
(per exemple: 12345678tic@gva.es)

És de gran importància que la persona coordinadora TIC mantinga aquest compte actiu, atés que mitjançant aquest correu rebrà, per part de l’Administració educativa, notificacions oficials, informació sobre formació TIC, actuacions i tràmits administratius, etc.

Com s’accedeix a aquests comptes?

L’accés a aquests comptes específics es realitza de la mateixa manera que als comptes personals, bé a través del servei webmail allotjat en l’adreça webmail.gva.es, bé configurant-lo amb un programa client de correu electrònic com ara Thunderbird.

Tal com s’especifica en la plataforma Webmail, el nom d’usuari serà el compte de correu (sense @gva.es) i la contrasenya inicial l’haurà de facilitar, a la persona que assumisca la coordinació TIC, la directiva del centre.

Per seguretat, és convenient canviar la contrasenya, ja que es tracta de comptes als quals poden haver accedit més persones en el passat. A través de la plataforma de Webmail, accedint a “Preferències”, botó “Canviar contrasenya” i introduint l’antiga i la nova contrasenya.

Recuperació de la contrasenya

La contrasenya d’aquest tipus de comptes es recupera obrint una INCIDÈNCIA al SAI. El SAI comprovarà la identitat de la persona que demana la contrasenya i, si es dóna el cas, donarà indicacions per obtenir-la.

Gestió i configuració

Per a configurar els comptes específics dels centres se seguiran les mateixes indicacions que per als comptes personals. En els apartats “Gestió i configuració” i “Clients: Thunderbird” teniu més informació per a gestionar i configurar els comptes a través d’un programa client de correu electrònic.

1.2.

Normativa que regula el correu GVA

L’ús del correu corporatiu de la Generalitat (GVA) ve regulat per l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat.

En l’article 21. Correu electrònic corporatiu, es recull el següent:

 • Els comptes creats en els servidors de l’Administració de la Generalitat tenen com a objectiu l’intercanvi de missatges propis de l’exercici professional. Queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials, financers o personals.
 • No estan permesos els enviaments massius, i seran rebutjats els missatges si el nombre màxim de destinataris és superior al límit establit per l’òrgan amb competències en matèria de tecnologies de la informació.
 • No s’ha d’utilitzar el correu per a anunciar l’aparició de nous virus, amenaces, etc.
 • Queda totalment prohibit suplantar la identitat d’una persona a través del correu electrònic.
 • No es permet l’ús de comptes de correu diferents dels proporcionats per l’Administració de la Generalitat dins de la GVA, excepte autorització expressa de l’òrgan amb competències en matèria de tecnologies de la informació.
 • Els usuaris no han d’enviar missatges amb informació sensible tant en el cos del missatge com en els arxius adjunts. Aquest enviament únicament podrà realitzar-se si s’adopten els mecanismes necessaris per a evitar que la informació siga intel·ligible o manipulada per tercers (encriptació i signatura electrònica).
 • El correu electrònic és una de les fonts més importants de difusió de virus, per la qual cosa es recomana no obrir missatges rebuts de remitents desconeguts.
 • Per a garantir la identitat del remitent, els correus se signaran digitalment.
 • A causa de l’increment i la contínua aparició de nous virus, són eliminats automàticament els missatges amb annexos susceptibles d’execució.
 • Es limitarà la grandària màxima dels fitxers adjunts i s’assignarà als usuaris una grandària màxima de bústia, dins d’uns límits raonables.

1.3.

Com administre el meu compte de correu? Webmail versus programa client

Existeixen dues possibilitats a l’hora de consultar i administrar el nostre compte de correu electrònic:

 • El correu web o webmail, és un servei de correu que per a ser utilitzat requereix que ens connectem a una determinada pàgina d’Internet i introduïm el nostre nom d’usuari i contrasenya. És a dir, consultem i manegem els correus directament en el servidor des d’una pàgina web en lloc de descarregar-los en el PC.
  La plataforma de correu webmail utilitzada per Conselleria per als comptes de correu docent, amb domini @gva.es, es denomina Horde. Es tracta d’una eina de codi obert (open source), basada en estàndard, a la qual podem accedir a través de l’URL webmail.gva.es. El seu principal avantatge és la seua absoluta disponibilitat des de qualsevol dispositiu sense necessitat de programari específic (només es necessita un navegador). L’inconvenient és que tots els missatges romanen en el servidor de la Generalitat fins que no els esborrem i buidem la paperera, ja que l’espai d’emmagatzematge del qual disposem en el servidor és limitat.
 • Un programa gestor de correu o client de correu, és un tipus de programari específic que s’encarrega de gestionar, de manera local, els missatges d’un o més comptes de correu electrònic, connectant-se al servidor de correu de la Generalitat. Ofereix la possibilitat de llegir i enviar missatges de correu electrònic, a més d’incloure diferents opcions d’emmagatzematge, gestió i configuració dels comptes de correu. No existeix un programa client de correu electrònic “oficial” de Conselleria però una bona elecció pot ser el programa lliure i multiplataforma anomenat Thunderbird. El principal avantatge dels programes clients de correu és que poden descarregar del servidor els missatges i decidir si allí es manté o no una còpia. D’aquesta manera es poden evitar problemes relacionats amb la quota d’emmagatzematge que tinguem. L’inconvenient principal és que si descarreguem els missatges sense deixar còpia en el servidor, deixaran d’estar disponibles per llegir-los en altres dispositius. Existeix la possibilitat de configurar el client de manera que puguem decidir a voluntat quins missatges volem conservar en el servidor (per poder consultar-los des d’altres dispositius).

L’elecció d’una opció o una altra dependrà dels hàbits que tinguem a l’hora de consultar el nostre correu:

 • Si, habitualment, usem equips d’ús públic (sala de professors, aula…) i tenim hàbits per mantenir la bústia de correu per davall de la quota màxima permesa, possiblement webmail siga la millor elecció.
 • Si, per contra, tenim l’hàbit de llegir el correu sempre des del mateix PC o volem mantenir els missatges per a futures consultes (de manera que mai fem baixar l’espai d’emmagatzematge necessari), la nostra millor opció seria utilitzar un client de correu electrònic correctament configurat.

Llegir més…

Configuració del correu GVA en un programa client de correu electrònic

Si hem decidit consultar el correu des d’un programa client tipus Thunderbird, caldrà configurar-lo adequadament. S’ha de tenir en compte que existeixen dos protocols per a recollir el correu del servidor, el protocol IMAP i el protocol POP.

 • El protocol IMAP té diversos avantatges respecte de l’altre protocol: Permet l’ús de carpetes tant del costat del servidor com del client; constantment se sincronitza el client amb el servidor, de forma que, totes les accions realitzades en els missatges (marcar com a llegit, moure a una carpeta, eliminar…) es realitzen en el programa client i alhora en el servidor. Usant aquest protocol, podem tindre una instantània exacta de l’estat del correu tant al programa com al servidor. Aquest protocol es pot combinar amb l’ús de carpetes de correu locals (carpetes que només romanen a l’equip on usem el programa però no al servidor), la qual cosa fa que siga la nostra recomanació per configurar el programa.
 • El protocol POP és més senzill i permet poques interaccions amb el servidor de correu, normalment el correu és recuperat i esborrat del servidor. D’aquesta manera, l’usuari buida cada vegada l’espai d’emmagatzematge i la seua quota queda a zero, però no podrà tornar a veure els missatges des de qualsevol lloc que no siga l’equip en el qual els missatges han sigut descarregats. També es pot configurar perquè es mantinga una còpia de tots els missatges en el servidor, però aquesta còpia no estarà sincronitzada. Això significa que totes les accions realitzades en els missatges (marcar com a llegit, moure, esborrar…) es realitzaran només en la còpia local (la del nostre ordinador).

Amb aquesta informació, ja podem decidir amb quin protocol configurarem el programa client de correu electrònic, només ens faltarà saber els paràmetres de configuració per a cada protocol que utilitza el servidor de correu de la Generalitat.

Nota: El programa client de correu Mozzilla Thunderbird, inclou un assistent de configuració del correu que detecta els paràmetres automàticament i no cal indicar més que el nom d’usuari i la contrasenya del nostre compte. En aquesta entrada tenim un videotutorial on s’explica com fer-ho. Podeu reproduir-lo directament polsant en la imatge de l’esquerra. També hi ha més consells sobre Thunderbird en l’apartat “Clients: Thunderbird”.

Per a altres programes diferents de Thunderbird, ací teniu tots els paràmetres que es necessiten a més del vostre nom d’usuari (sense @gva.es) i la vostra contrasenya:

Entrada
Protocol POP Protocol IMAP
Servidor: pop3s.gva.es imaps.gva.es
Port: 995 993
Seguretat de la connexió: SSL SSL/TLS
Mètode d’identificació: Contrasenya normal Contrasenya normal

 

Eixida
Servidor: smtp.gva.es
Port: 587
Seguretat de la connexió: STARTTLS
Mètode d’identificació: Contrasenya normal

Com a ajuda per a configurar el vostre client de correu en un PC us adjuntem el següent MANUAL en PDF. Seguidament us mostrem el MANUAL que mostra com realitzar la configuració dels comptes de correu GVA en dispositius mòbils.

Llegir més…

1.4.

Resolució de problemes correu GVA

Quan existisquen problemes amb algun dels comptes de correu GVA (personals o de centre), s’ha de remetre un tiquet al SAI, en la cua “Correu electrònic”.

Els problemes més freqüents són:

 • Desconeixement o pèrdua de contrasenya. Aquest tipus de problema se sol resoldre molt ràpidament mitjançant trucada telefònica al SAI.
 • Personal per al qual haja fallat la creació automàtica de comptes de correu
 • Centres de nova creació que passat un temps no tinguen els seus compte de correu activades
 • Eliminar una redirecció del correu que es va fer per part de l’usuari quan la plataforma ho permetia

Davant problemes de capacitat amb el correu, recomanem utilitzar i configurar un client de correu, esborrar periòdicament la paperera i utilitzar carpetes locals per a emmagatzemar i organitzar els correus antics.

Si malgrat dur a terme les actuacions anteriors, el problema de capacitat persisteix, es pot sol·licitar un augment de la quota mitjançant incidència la SAI.

Suport i Assistència Informàtica

Per a gestionar les incidències s’ha d’utilitzar l’aplicació: Gestió d’incidències

(Accés amb usuari i contrasenya d’ITACA)

Horari d’atenció

Dilluns a dimecres
08:00 h. a 17:00 h.

Dijous 8:00 h. a 15:00 h. y 16:00 h. a 19:00 h.

Divendres
08:00 h. a 15:00 h.

Mes agost: Dilluns a divendres de 08:00 fins 15:00 h.

Telèfon d’assistència 961 20 76 85

2.

DelegaTIC

DelegaTIC és la pàgina informativa i de consulta relativa a la delegació de competències als centres per a l’adquisició d’equipament i productes TIC

El ROF de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, estableix que la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) és l’únic departament amb competències per a contractar béns i serveis TIC per a les conselleries i organismes autònoms de la Generalitat amb alguna excepció per a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

Això implica que, qualsevol necessitat d’equipament TIC dels diferents departaments de Conselleria, s’ha de sol·licitar directament a la DGTIC.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i els mateixos centres educatius, són els màxims coneixedors de les necessitats reals d’aquest tipus d’equipament d’ús habitual, per la qual cosa, es va remetre una sol·licitud des d’aquesta Conselleria a la DGTIC per a la delegació de competències en favor dels centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat.

Fruit de tot aquest procés, el 8 de novembre de 2018 es va publicar en el DOCV la Resolució de 23 d’octubre de 2018 mitjançant la qual, es delega, sota certes condicions, en la direcció dels centres educatius públics no universitaris les competències per a l’adquisició de cert equipament i productes TIC per a l’ús en l’entorn educatiu.

La citada delegació de competències permet agilitar el procés d’adquisició de productes i equipament TIC per a l’ús en l’entorn educatiu amb l’objectiu d’aconseguir les finalitats que tenen assignades i millorar l’eficàcia de la seua gestió.

El catàleg d’articles publicat en la web DelegaTIC està subjecte a revisió i pot actualitzar-se periòdicament.

2.1.

Delegatic programari

A l’hora que un centre realitze la compra de qualsevol programari delegat en DELEGATIC és important que tinga en compte el compliment de la normativa vigent sobre aquest tema.
Per a simplificar aquest procediment, i que els centres puguen prendre la decisió de compra, destaquem que en tots els casos de compra de programari s’ha de tindre en compte:

A) Allotjament de dades fora de servidors propis a Conselleria

La normativa no permet allotjar dades personals de la comunitat educativa en cap servidor extern o núvol.
ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat.

Article 5. Tractament de la informació

4. Queda prohibit, així mateix, transmetre o allotjar informació pròpia de l’Administració de la Generalitat en sistemes d’informació externs, excepte autorització expressa de l’organisme responsable del tractament de la informació, que comprovarà la inexistència de traves legals per a això i verificarà la subscripció d’un contracte exprés entre l’Administració de la Generalitat i l’empresa responsable de la prestació del servei, incloent els acords de nivell de servei que procedisquen, el corresponent acord de confidencialitat, i sempre prèvia anàlisi dels riscos associats a tal externalització.

B) Normativa vigent sobre protecció de dades i ús de de les tecnologies de la informació

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020.

C) Obertura de ports des de o cap a la xarxa corporativa

De forma general no està permés obrir ports de l’exterior cap a l’interior de la xarxa corporativa. Cal tenir-ho en compte per a no adquirir programari o solucions que requerisquen aquest tipus de connexió. Qualsevol tipus d’excepció haurà de cenyir-se a la següent instrucció i la legislació associada:

Instrucció de Servei Núm. 5/2012, per al correcte ús i gestió de les línies de dades dels centres educatius.

Com especifica aquesta instrucció s’ha de tindre en compte que totes les connexions des dels centres educatius a internet hauran de realitzar-se a través de les connexions a Internet corporatives, contractades per la Conselleria competent en matèria d’educació. Queda prohibit l’ús de connexions a internet no autoritzades per la Conselleria.

2.2.

Delegatic maquinari

Puc comprar equipament TIC des d’un centre educatiu?

INFOGRAFIA INFORMATIVA

Per a contestar a aquesta pregunta el primer que hem de conéixer és la normativa recollida en la Resolució de 23 d’octubre de 2018, i la seua concreció en la web DELEGATIC.

En la resolució especifica en el seu article primer “Delegar en qui exercisca la direcció dels Centres Educatius públics no universitaris les competències com a òrgan de contractació d’equipament i productes TIC per a l’àmbit dels Centres Educatius de la Generalitat.”

No obstant això aquesta delegació ve fitada en l’article segon:

 • “En tot cas, per motius tècnics i de coordinació, qualsevol provisió de serveis i subministraments TIC, ha d’estar subjecta única i exclusivament al catàleg d’equipament i productes TIC establits per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.”
 • “Quan es requerisca equipament o productes TIC que no estiguen inclosos en el catàleg, el centre educatiu necessitarà un informe favorable emés per la DGTIC.”
 • “En la pàgina web http://www.ceice.gva.es/delegatic es podrà consultar tant el catàleg d’equipament i productes TIC, com les instruccions addicionals per a la gestió de les provisions i sol·licituds d’informe favorable.”

Així, en la web DELEGATIC existeix, entre altres punts, un catàleg de material dividit en tres apartats:

 • 5.1. Productes no inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia
 • 5.2. Productes inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia
 • 5.3. Productes inventariables que els centres podran adquirir amb autorització prèvia de la DGTIC

Tal com s’indica, els dos primers apartats contenen articles que els centres poden adquirir sense necessitat d’un informe favorable o autorització prèvia de la DGTIC.

Només s’haurà de sol·licitar informe favorable de la DGTIC per a adquirir articles que apareguen especificats en l’apartat 5.3 del catàleg. Aquest apartat actualment no conté cap article. Per això, mentre que no aparega algun article en ell, no ha de sol·licitar-se per part dels centres cap autorització.

El catàleg pot actualitzar-se en qualsevol moment, per la qual cosa poden anar apareixent o desapareixent articles en els tres apartats indicats. Per a saber si des de l’última vegada que es va consultar hi ha hagut alguna actualització dels articles, ha de revisar-se la data d’última actualització que apareix en l’apartat 1. Informació prèvia.

Per tant, abans de comprar material TIC hem de tindre en compte:

 • Que no ho puguem demanar mitjançant OVICE. Cal revisar quins equips hi ha disponibles i per a quins motius o en quines circumstàncies poden sol·licitar-se.
 • Que aparega en el llistat de material que existeix en DELEGATIC. Tan sols l’equipament que apareix en els apartats d’aquesta web es pot comprar per part dels centres.

Però, he de demanar equipament TIC cada vegada que ho considere necessari?

No. Conselleria continua enviat la renovació de determinats espais de forma automàtica (equip directiu, sala professorat, aula informàtica…) Aquestes renovacions es realitzen en funció dels equips disponibles (pressupost de compra), de la prioritat marcada i de l’any de l’equipament a renovar.

Tan sols en cas que s’hagen habilitat en el centre nous espais o càrrecs que no hagen sigut dotats amb anterioritat. Aquest tràmit l’ha de realitzar a través de OVICE el director o directora del centre.

Una vegada rebuts equips nous enviats des de la DGTIC, el centre pot reubicar aquest material, o el que haja sigut renovat per ell, per a dotar altres necessitats del centre que es consideren més prioritàries en qualsevol altre espai. Tan sols ha de deixar-se constància en l’aplicació d’inventari del canvi d’ubicació.

PER A SABER MÉS

Si després de llegir aquesta entrada necessites més informació sobre el tema de deixem diversos enllaços a llocs d’interés.

3.

Inventari TIC

L’accés a aquesta aplicació es realitza a través de la següent adreça: https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml

L’aplicació d’Inventari TIC ens permetrà mantindre centralitzat el registre de material TIC que pertanga al centre, bé siga per dotació de la Conselleria, donació o algun un altre mitjà d’adquisició.

Per a un correcte funcionament, tant a nivell d’inventari, com d’incidències sobre aquest, cal prestar especial atenció al següent:

 • Les incidències sempre prenen com a referència el número de sèrie de l’equip, si aquesta numeració no coincideix amb la que consta en els registres de la Conselleria, no es procedirà a la seua resolució.
 • Tot l’equipament rebut pel centre com a dotació de l’Administració apareixerà automàticament en l’Inventari TIC, amb detall de totes les seues característiques, i amb un espai de destí. Aquest espai indica el destí per al qual l’ha enviat l’Administració i per això no es pot canviar. No obstant això, la ubicació de l’equipament sí que pot modificar-se si direcció així ho determina per necessitats del centre, i en aquest cas s’hauria de reflectir en el camp corresponent de l’aplicació.
  Cal tindre en compte que la càrrega dels N/S dels equips en el programa no es realitza de manera instantània quan es recepciona el material, per la qual cosa es recomana esperar almenys un parell de dies abans d’obrir cap incidència.

L’accés a l’inventari del centre està limitat a la coordinació TIC i l’equip directiu, utilitzant el mateix usuari i contrasenya que per a l’accés a Ítaca.

Atenció

L’inventari automàtic dels equips es realitza en les 72 hores després de la seua recepció. Passat aquest temps no heu d’accedir a l’aplicació d’inventari per a confirmar la seua recepció. En cas que no apareguen poseu incidència al SAI.

Si com a coordinador/a TIC tens problemes per a accedir, en primer lloc has d’assegurar-te que el teu nomenament ha sigut realitzat de manera correcta en ITACA.

Si, malgrat aparéixer nomenat correctament, el problema persisteix, hauràs de posar-te en contacte amb el SAI mitjançant una incidència.

 

3.1.

Aspectes importants sobre l’Inventari TIC

Vegem els aspectes més importants que han de ser coneguts i tinguts en compte a l’hora no solament d’inventariar equips, si no també a l’hora de gestionar la informació que es genera.

Modulació o equipament per espais

La modulació d’un centre està organitzada per espais i recull l’equipament TIC que l’administració envia a cadascun d’ells. Aquesta modulació es defineix segons les característiques del centre i l’ús per al qual és considerat l’espai en qüestió.

Conéixer quina és la modulació que ens correspon com a centre és molt important perquè ens ajuda a saber:

 • Amb quin equipament hauria de comptar el nostre centre.
 • Quin equipament del nostre centre és susceptible de renovació. Com a coordinadors/as TIC hem de tindre clar que la reposició de material obsolet o desbaratat per part de l’administració, es realitza sobre el material “modulat”.
 • Que sobre la base de la modulació vigent, les renovacions es fan d’ofici, per la qual cosa el centre no ha de realitzar cap sol·licitud.

En l’actualitat, les modulacions estan en procés de revisió, per la qual cosa no estan publicades.

Equipament hardware que s’ha d’inventariar

Unes de les preguntes més recurrents sobre equipament i inventari que ens arriben des dels centres és sobre què s’ha d’inventariar i que no. S’ha d’inventariar el material que no arriba al centre com a modulació de Conselleria?, o què es considera realment equipament TIC?, entraria en aquest inventari TIC materials com a robots, càmeres, etc.? és TIC tot el que s’endolla?.

En aquest punt hem d’entendre l’inventari TIC més com una eina de treball que ens servisca per a l’organització del centre que com una obligació administrativa (que ho és).

Si bé hem de tindre en compte que el SAI tan sols atendrà incidències generades sobre material correctament inventariat, no existeixen altres premisses normatives més enllà de l’obligació de tindre inventariat TOT el material TIC no fungible del centre.

Per això, atenent criteris organitzatius, és decisió del centre incloure cert material TIC inventariable (no susceptible d’atenció per part del SAI) en l’aplicació InventariTIC o en l’inventari ordinari del centre.

A manera de guia, es recomana que almenys els ordinadors de qualsevol tipus, monitors, tauletes, projectors, pissarres digitals, equipament de xarxa (switch, punts d’accés sense fils i routers) estiguen correctament inventariats.

És important també tindre en compte que molt del material comprat per a centres educatius compta amb finançament FEDER (Fons Europeus), per la qual cosa som susceptibles de ser auditats en qualsevol moment i és de vital importància per a l’èxit de l’auditoria que aquest material estiga correctament inventariat en el centre.

 

Equipament software que s’ha d’inventariar

Totes les llicències de programari privatives adquirides pel centre han d’estar correctament inventariades en InventariTIC. Per tant, no és necessari inventariar les llicències que venen instal·lades en els equips que ens arriben des de Conselleria

No obstant això, hem de recordar que hui dia, l’existència o no de competència de compra de programari per part dels centres ve marcada pel que regule DelegaTIC.

Codi d’article

Tot l’equipament enviat als centres té serigrafiat un número identificatiu que ens ajudarà l’hora d’organitzar el nostre inventari. És el codi de l’article que està format per quatre caràcters de l’estil següent: CLE1, ORF4, etc.

Com a regla general, l’elecció del codi obeeix als següents criteris:

Primers dos caràcters: tipus d’equip.

Exemples:

CL: client lleuger
OR: ordinador de sobretaula
PR: portàtil
SE: servidor

Tercer caràcter: any de compra de l’equip. Començant pel 0 per a l’any 2000 i així fins a l’any 2009. L’any 2010 es codifica amb la lletra A, 2011 amb la B, 2012 amb la C, i així successivament.

Quart caràcter: model de l’equip comprat en un any determinat.

Per exemple, el codi ORI3 s’interpretaria de la següent manera:
OR: ordinador de sobretaula
I: comprat en 2018
3: l’any de compra es van adquirir diferents models d’aqueix mateix tipus, per la qual cosa fa referència al tercer model que es va comprar.

Exemples d’etiquetatge:

ETIQUETATGE D’EQUIP

ETIQUETA EMBALATGE 1/2 – ORDINADOR

ETIQUETA EMBALATGE 2/2 – MONITOR

El període de garantia que apareix imprés sobre l’equip és aproximat, per la qual cosa abans d’assumir si un equip està o no en garantia es recomana consultar la informació sobre la data exacta de finalització de garantia en la web indicada. Si aquesta data no apareguera indicada en la web en l’apartat Observacions de l’equip, podrà consultar-se la mateixa al SAI mitjançant una incidència.
Aquest codi també ens servirà per a conéixer les característiques d’un equip en concret. Podràs accedir a les dades més rellevants de l’equip en la següent web:

https://inventaritic.edu.gva.es

Exemples de la captura de la web:

Espai de destinació i ubicació

Com ja hem comentat, tot l’equipament enviat a un centre està definit per “una modulació”.

En realitzar aquesta modulació es defineixen les característiques de cada equip, segons el lloc al qual s’haja destinat.

Per aquest motiu, quan un equip arriba a un centre ve amb un ESPAI DE DESTINACIÓ definida.

No obstant això, en el moment en el qual el centre recepciona el material pot, segons les seues necessitats, situar el material en una altra dependència. La decisió última de canvi d’ubicació correspon al director/a del centre.

Perquè aquest canvi tinga efecte, tan sols haurà d’afegir-se el nou espai en l’aplicació d’inventari, en el camp UBICACIÓ.

Lamentablement, el camp UBICACIÓ no és un camp de text, sinó un desplegable, per la qual cosa només es poden triar certs valors. Recomanem seleccionar el que més s’ajuste a la ubicació on es trobe l’article.

Estat

Actualment en l’inventari existeixen quatre ESTATS, operatiu, substituït, robat i retirat. És important que l’estat de l’equip estiga actualitzat per a una correcta gestió de l’inventari. No solament per al tractament de les incidències, si no també per a la gestió de baixes i per a un correcte filtrat del material de l’inventari.

Seguidament explicarem breument les diferències entre els quatre estats:

 • Operatiu: Un equip es troba en funcionament en un espai del centre.
 • Substituït: L’equip encara està operatiu i s’utilitza en el centre posat que funciona, però hem rebut dotació nova per a la seua substitució.
 • Robat: L’equip ha sigut robat del centre.
 • Retirat: L’equip ja no funciona correctament i s’ha determinat la seua “baixa”. És important recordar que la baixa d’un equip ha de sol·licitar-se al SAI mitjançant una incidència i ha de ser confirmada.

IMPORTANT: els centres no han de canviar l’estat de cap equip a l’inventari. Aquest estat es canviarà prèvia sol·licitud al OTRS  a la cua Inventari TIC i subcua Incidència, ja que es sincronitza l’estat amb altres aplicacions de la GVA.

3.2.

Nova aplicació per a l’actualització automàtica de l’inventari TIC

Des de la Direcció General de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) s’està treballant en un programari propi per tal d’automatitzar l’inventari TIC dels centres que depenen de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.

Conscients de la importància de tindre l’inventari TIC actualitzat, i del treball que això suposa per als centres educatius, s’ha escomés aquest projecte que actualment es troba en fase de pilotatge. L’objectiu és utilitzar una xicoteta aplicació que una vegada instal·lada en l’equip, actualitze de manera automàtica, les seues dades en la nova eina d’inventari a la qual pròximament tindran accés els centres.

Aquesta instal·lació és realitzada per tècnics del SAI, i arribarà de manera progressiva a tots els centres educatius. Actualment ja s’està escometent en els centres als quals assisteixen per a resoldre qualsevol incidència de tipus programari.

Aquest programa també està disponible en el zero-center de LliureX sota en nom «Fusion Inventory».

La informació recollida es limita a aspectes de la configuració de l’equip, i en cap cas es recull informació d’un altre tipus. Les dades obtingudes són tractades per personal de la Conselleria dins de l’aplicació d’inventari i sense una altra finalitat que la seua actualització.

4.

Ítaca

ÍTACA (Innovació Tecnològica Administrativa de Centres i Alumnat) és un sistema d’informació centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià. S’està implementant de forma gradual. Actualment està totalment implementat en tots els centres públics i concertats d’Ed. Infantil, Ed. Primària, ESO, BAT, FP i PFQB/PQPI. També està implementat en tots els centres públics específics d’Ed. Especial, Ensenyaments Artístics Professionals de Dansa, Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyaments Esportius.

Cada usuari: director/a, secretari, inspector, professor/a, administratiu/a,… té un perfil que determina el nivell d’accés, així com la capacitat per a recollir, gravar, crear, eliminar, notificar, …dades del sistema.

La regulació de la implantació d’ÍTACA s’indica en el Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell.

ÍTACA, en la seua finalitat de facilitar la comunicació entre els diferents sectors que integren el sistema educatiu valencià, ha desenvolupat diferents mòduls entre els quals destaquem els tres següents:

 • Web Família. És la web des de la qual els pares o tutors legals podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes, retards a classe, incidències de comportaments, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.
  http://www.ceice.gva.es/webitaca/es/pares_alumnes.htm
 • El “mòdul per a docents”. És un mòdul per mitjà del qual els docents poden introduir notes, amb la possibilitat d’incloure també les faltes, retards, incidències a l’aula i d’enviar avisos als pares dels alumnes. http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/moduls/modul_docent2.pdf
 • El “mòdul de secretaria”. En ell es desenvolupen la majoria de tasques, matriculació, avaluació, trasllats, gestió de faltes de docents, comptabilitat, gestió de menjador, admissió, activitats complementàries, PGA, expedients disciplinaris, llibre de registre d’entrades i eixides, http://www.ceice.gva.es/webitaca/es/centres.htm

4.1.

Manual d’accés a Ítaca

Quan accedim a ÍTACA, ja nomenats com a coordinadors/es TIC, ens apareixerà la paraula TIC, com a assignació del càrrec, en la part superior esquerra, després del nostre nom i DNI.

Des d’aquesta pantalla, tindràs també accés al MÒDUL DOCENT, a través de l’enllaç “Mòdul Docent 2”. I podràs accedir a la plataforma de GESTIÓ D’INCIDÈNCIES a través de l’Accés “al formulari d’ajuda”.

https://itaca.edu.gva.es

Enllaç al MANUAL D’ACCÉS

4.2.

Enllaços manuals d’ÍTACA

Pot accedir als manuals d’ajuda de l’aplicació ÍTACA directament des de la pròpia aplicació.
Depenent de l’opció de menú o pantalla en què es trobe pot disposar de la guia referida a aqueixa funcionalitat. Per a això faça clic en la icona superior dret o bé prema la tecla F1 (no funciona en la Internet Explorer).
Activitats complementàries

http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/activitats_complementaries_extra.pdf
Descripció del Procés d’Admissió
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/admissio/url_admissio.pdf
Exempcions de valencià, atenció a la diversitat, matrícula, etc.
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/matricula/url_alumnat_matriculacio.pdf
Apertura any
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/obertura_any_academic_itaca.pdf
Aules
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/aules.pdf
Calendari del centre
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/calendari_centre.pdf
Comisisió i Consell
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/comisssio_coordinacio_pedagogica_i_consell_escolar.pdf
Continguts
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/continguts_i_avaluacio_avancada.pdf
Definició d’Unitats Vacants
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/admissio/url_def_unitats_vacants.pdf
Departaments
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/secundaria/departamentos_itaca.pdf
Edició d’horari
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/horari/url_horari.pdf
Empadronament
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/matricula/empadronament.pdf
Ensenyament/configuració d’avaluacions
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/avaluacio/url_ensenyanca_conf_avaluacio.pdf
Esmenes per a anys tancats
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/moduls/esmena_anys_tancats.pdf
Expedients disciplinaris
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/expedients_disciplinaris_amb_itaca.pdf
Gestió de pagaments de l’alumnat
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/gestio_pagaments_alumnat.pdf
Gestió de taxes
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/secundaria/url_gestio_taxes.pdf
Grups
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/matricula/url_grups.pdf
Històric d’alumnat
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/historic_alumnat_itaca.pdf
Importació/Exportació
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/import_export.pdf
Informació de centre
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/informacio_del_centre.pdf
Ocupacions
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/ocupacions.pdf
Personal
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/gestio_personal_docent_i_no_docent.pdf
Places del centre
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/admissio/determinacio_places_admissio_primaria_itaca.pdf
Selectivitat
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/secundaria/guia_pau_itaca.pdf
Servicis del centre
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/servicis_del_centre.pdf
Societat de la informació
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/pga/societat_de_la_informacio.pdf
Trasllat de centre
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/baixes_trasllat_centre.pdf
Comptabilitat
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/comptabilitat/guia_basica_comptabilitat_itaca.pdf
Menjador
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/moduls/menjador_llista.pdf
Transport
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/gestio_transport.pdf
Solicitud de títols
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/secundaria/guia_basica_gestio_titols_amb_itaca.pdf
Proves
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/proves/url_proves_idiomes_acces_cicles.pdf
PGA
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/pga/guia_pga_itaca_c.pdf
Funcionalitat sabata d’informes
http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/guia_safata_informes_itaca.pdf

5.

OVICE

L’Oficina Virtual de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (OVICE) és la plataforma electrònica a través de la qual els centres educatius poden accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de la Conselleria. Aquesta plataforma es va adaptant a les necessitat de tramitació que sorgeixen des de l’administració i els centres educatius, pel que les actuacions que recull aquesta informació aniran variant.

Els tràmits amb tramitació electrònica que es realitzen a través de l’Oficina Virtual tenen la mateixa validesa que si s’efectuen de forma presencial. A través de l’Oficina, la Conselleria anirà posant progressivament a la disposició dels centres educatius nous serveis i procediments electrònics.

Actualment i en referència a les TIC d’un centre, algunes de les actuacions que es poden tramitar des de OVICE són: sol·licituds referents a la línia telefònica, la telefonia IP, la connexió en Internet i a l’equipament informàtic. Per a alguns d’aquests tràmits l’accés està limitat a l’equip directiu, sent en aquests casos molt important la funció d’assessorament de la coordinació TIC.

5.1.

OVICE – Tràmits sobre equipament

En l’Oficina Virtual (OVICE) hi ha un formulari per a sol·licitar equipament informàtic sota certes condicions.

El material que correspon enviar com a dotació al centre, així com la renovació del mateix conforme vaja quedant obsolet, es distribueix d’ofici seguint les directrius marcades per la Secretaria Autonòmica d’Educació, Cultura i Esport, per la qual cosa no és necessari sol·licitar-ho des del centre. El lliurament de l’equipament en cada centre dependrà de la disponibilitat d’equips en el magatzem, dels criteris de distribució establits cada any i de la planificació de rutes que realitza l’empresa que els envia.

Per a altres circumstàncies, en l’Oficina Virtual (OVICE) hi ha un formulari per a sol·licitar equipament sota tres tipus de necessitats:

 • Sol·licitud general
 • Sol·licitud de reposició per robatori
 • Sol·licitud d’aula d’informàtica
 • Sol·licitud de NESE

La sol·licitud general correspon per a aquells casos de creació de noves unitats o de nous llocs de treball que porten associada la creació de noves instal·lacions modulades:

 • Aula d’infantil no dotada o de nova creació.
 • Lloc directiu o administratiu no dotat o de nova creació.

La sol·licitud de reposició per robatori contempla aquells casos en els quals el centre haja patit un robatori, i es reposaran aquells equips que no hagueren sigut renovats. És a dir, aquells equips antics que ja hagueren sigut objecte de reposició, no seran reposats.

La sol·licitud d’aula d’informàtica correspon a aquells casos en els quals al centre, per modulació, li corresponga una nova aula.

Atesa la modulació actual:

 • CEIP d’1 a 14 unitats, 1 aula d’informàtica
 • CEIP de 15 a 30 unitats, 2 aules d’informàtica
 • CEIP de més de 30 unitats, 3 aules d’informàtica
 • IES d’1 a 12 unitats, 1 aula d’informàtica
 • IES de 13 a 24 unitats, 2 aules d’informàtica
 • IES de 25 a 36 unitats, 3 aules d’informàtica
 • IES de més de 36 unitats, 4 aules d’informàtica

Atés que el material TIC enviat als centres es troba cofinançat amb fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), i davant possibles auditories, tots els equips rebuts han de posar-se en funcionament i trobar-se operatius, en un temps raonable.

Actualment no existeix la possibilitat de sol·licitar material usat.

5.2.

OVICE – Tràmits sobre comunicacions

Abans d’iniciar cap procés, recomanem llegir atentament aquesta entrada per a conéixer de primera mà quina es pot i què no es pot tramitar a través d’OVICE a cada moment particular. A més, hem de tindre en compte que actualment les actuacions sobre telefonia estan sent revisades ja que les existents van ser creades en el moment de la implantació de la telefonia IP, i en molts casos ja no són procedents.

En data de hui, els tràmits que, referent a les comunicacions del centre, es poden realitzar a través d’OVICE tenen a veure amb:

1.- Sol·licitud de connexió a internet:

 • Alta. S’atendran sol·licituds d’altes de centres de nova creació, centres que per qualsevol motiu utilitzen una nova seu o nous aularis de centres CRA.
 • Baixa. S’atendran les sol·licituds de baixa de centres als quals se’ls haja tancat, o suspesa l’activitat, d’alguna de les seues seus.
 • Trasllat. S’atendran les sol·licituds de centres que es traslladen, de forma parcial o completa, a una altra ubicació, a més de les peticions de desplaçament del router dins de la mateixa seu.

2.- Peticions:

 • Canvi de nom assignat a una extensió. L’esquema de nom que s’assigna a cada centre, i a cada extensió d’aquest, ve designat de forma oficial mitjançant el patró “nom de centre” seguit de diverses lletres que identifiquen el càrrec (dir,jef,sec…) o la ubicació (ori, salprf…). Per aquest motiu, tan sols s’atenen les peticions quan el nom visualitzat no correspon amb la informació de la guia de centres.
 • Canvi de número assignat a una extensió. Aquesta petició en la majoria dels casos no és necessària, ja que els telèfons IP mantenen la seua numeració i la seua configuració independentment de l’espai en el qual estiguen connectats, sempre que es mantinguen dins de la xarxa de secretaria.
 • Canvi entre extensions. Aquesta petició no sol ser necessària pel mateix motiu que l’anterior.
 • Canvi en extensions mòbils. S’atendran sol·licituds d’aquells centres en els quals s’haja hagut d’instal·lar de forma temporal una extensió mòbil. Els canvis que es poden sol·licitar poden ser diversos, com per exemple desviaments i permisos de telefonades a l’exterior.
 • Canvi de número de supervivència. El número de supervivència és el número al qual es desvien totes les telefonades d’un centre quan el router està apagat o hi ha una fallada generalitzada en la xarxa de secretaria (el que provoca que no funcione la telefonia corporativa). Aquest número és proporcionat pel centre.

3.- Sol·licituds:

 • Alta d’extensió. S’atendran les sol·licituds de centres en els quals s’hagen creat nous càrrecs directius o nous espais que requerisquen un terminal, sempre que siguen ubicacions d’accés exclusiu per al professorat.
 • Baixa d’extensió. S’atendran les sol·licituds amb els mateixos criteris de les altes.
 • Canvi de categoria d’una extensió. La categoria d’una extensió indica el tipus de trucades que es poden realitzar des del terminal (només dites corporatives GVA, fixes nacionals, mòbils nacionals o telefonades a l’estranger)
 • Canvi de titularitat d’extensions. Ara com ara estàs sol·licituds no són ateses perquè no existeix la casuística.

6.

OVIDOC

Totes les i els funcionaris que hagen ocupat un lloc alguna vegada en un centre públic, tenen accés a OVIDOC.
La plataforma s’està actualitzant per a adequar-se a una major oferta de serveis per a les i els docents, per la qual cosa a poc a poc anirà allotjant nous serveis relacionats amb informació sobre formació i historial administratiu. La finalitat última és que assumisca tota la informació que es consulta a través de SID, a més d’ampliar amb noves funcionalitats.
Actualment, a través d’ella es pot accedir a diferents informacions depenent del perfil.

Per a docents en general:

 • Informació general
 • Formació
 • Tràmits: Visible per a tota mena de docents que hagen exercit, en algun moment, amb els tràmits que tenen disponibles en funció de la seua relació contractual.

Per a funcionaris de carrera:

 • Retribucions/Certificats

Per a opositors/as:

 • Dades Personals
 • Historial Administratiu

Més informació

6.1.

COMPTE FORMACIÓ

OVIDOC és la plataforma en la qual les i els docents de la Comunitat Valenciana tenen allotjada el seu compte de formació.

Quan es realitza una formació organitzada pel Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat que es finalitza com a apta, el Servei de Registre i Acreditació Docent s’encarrega de gestionar l’acreditació mitjançant una certificació oficial. Aquest certificat, sense necessitat de cap tràmit per part de l’interessat/a apareixerà en el seu compte formació. No obstant això, el certificat no es genera automàticament de manera immediata sinó que s’han d’esperar unes setmanes perquè aparega mentre es tramita i es verifiquen les dades i permeta ser descarregat en format PDF.

Si, passat aquest temps prudencial, no apareix en el nostre compte formació, haurem de posar-nos en contacte amb la persona que conste com a “Coordinació” en les dades generals que apareixen en la pàgina d’inscripció del curs o formació realitzada. Tan sols haurem de punxar en el nom que allí consta i ens enllaçarà amb el seu correu.

 

L’accés a OVIDOC és a través de l’URL https://ovidoc.edu.gva.es/, utilitzant les mateixes dades d’accés que ÍTACA. En el cas de no poder accedir amb normalitat, s’ha de contactar amb el SAI a través d’una incidència.

Davant altres possibles incidències per incorreccions en les dades del certificat, hem de dirigir la nostra consulta al compte de correu compteformacio@gva.es

En tot cas, hem de recordar que l’emissió i recepció del certificat es realitza per una doble via: en primer lloc a través del compte formació tal com ja s’ha explicat i, en segon lloc, a través del correu corporatiu (usuario@gva.es).

I si no tinc usuari de l’aplicació i no puc accedir al meu compte formació o no tinc correu corporatiu?

En tots dos casos, haurem de contactar, mitjançant correu, amb la persona que aparega com a “Coordinació” del curs la pàgina en la qual realitzem la inscripció, explicar-li la situació i sol·licitar-li que ens envie la certificació a través d’una altra adreça de correu electrònic.

6.2.

OVIDOC – NÒMINES

El rebut de la nòmina es pot obtenir de forma telemàtica a través d’OVIDOC.

Per a accedir ha d’identificar-se amb usuari i contrasenya d’ÍTACA.

En accedir haurà de seleccionar les opcions: “Retribucions/Certificats”. Després, únicament haurà de seleccionar el mes i l’any del rebut de nòmina que desitge obtenir. Automàticament es generarà un rebut en format .pdf que podrà guardar o imprimir.

Si les dades que figuren en el rebut presenten alguna irregularitat, li preguem que el notifique al servei de nòmines de la Direcció Territorial corresponent.

Davant qualsevol incidència informàtica o problema d’accés a aquesta aplicació, registre un nou tiquet al SAI en “Gestió d’incidències” en la cua “Aplicacions Personal Docent / Consulta nòmina”.

Per a més qüestions relacionades amb la nòmina podeu consultar aquest enllaç.

7.

SAI – Gestió d’incidències. OTRS

La Conselleria d’Educació i la DGTIC proporcionen a la comunitat educativa un servei per a la resolució de totes les incidències TIC sota la denominació SAI: Suport i Assistència Informàtica.

El SAI gestiona des dels problemes senzills (el més freqüent és l’oblit de la contrasenya de correu), fins als més complexos (com la instal·lació i configuració d’un servidor de centre).

Pensant en la quantitat d’elements TIC susceptibles de funcionar erròniament en els nostres centres, no és gens difícil imaginar la immensa quantitat i varietat de problemes que gestiona gvaSAI diàriament, com ara problemes d’equipament, de comunicacions, de programari o de plataformes com OVICE, OVIDOC, Itaca, Aules o PortalEdu. De vegades aquests problemes han de ser comunicats als responsables dels diferents serveis, projectes o unitats (com ara dels equips de LliureX o d’Itaca) o a les companyies que ens proporcionen serveis de comunicacions.

Per això, encara que la denominació d’aquest servei de suport per als centres siga SAI, és convenient pensar que darrere del mateix està tota la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb la participació de funcionaris, assessors tècnics docents i diverses empreses (contractades seguint la Llei de Contractació del Sector Públic).

Tot aquest equip humà està accessible a través d’un únic telèfon 961207685 i de l’Aplicació Gestió d’Incidències (basada en el programari GLPI). En aquesta aplicació queden registrats tots els passos i persones que intervenen en atendre’ns, podem conéixer l’estat de la resolució a cada moment, i a més des de l’Administració es poden obtindre paràmetres per a mesurar la qualitat del servei.

Així, a pesar que és possible comunicar un problema telefònicament, la persona que atén el telèfon es limitarà a registrar la trucada i a comunicar-la als responsables capaços de resoldre-la, i haurem d’accedir igualment a Gestió d’Incidències per a comprovar el seu estat. Per això, sempre que siga possible, és molt recomanable tramitar la incidència a través del lloc web de gvaSAI, ja que així ens evitarem intermediaris i agilitzarem els temps de resolució.

Les credencials d’accés per entrar en l’aplicació Gestió d’Incidències són les mateixes que les d’ITACA.

Qualsevol docent en actiu de la Conselleria d’Educació pot accedir al gestor d’incidències per a sol·licitar la resolució de problemes d’abast personal (per exemple, un error en el moment d’introduir les qualificacions acadèmiques de l’alumnat a Ítaca). Hem d’evitar, per tant, que la coordinació TIC es convertisca en un transmissor dels problemes del seu claustre; i mostrar a les i els companys la manera de comunicar al SAI aquest tipus d’incidències.

Per tant, per a les incidències que puguen produir-se a escala particular amb cada docent hem de tindre present que:

 • Tots els docents poden crear incidències, accedint a l’aplicació amb les dades de connexió d’ÍTACA.
 • Tots els docents també poden contactar directament amb gvaSAI a través del telèfon.

D’altra banda, en accedir a l’aplicació després de ser nomenada com a persona coordinadora TIC del centre ens trobarem que no solament podem veure els nostres tiquets personals, sinó que també ens apareixeran com a visibles els tiquets de centre, és a dir, aquells derivats del maquinari i les comunicacions del centre. Això és així perquè la figura responsable de la coordinació d’aquest tipus d’incidències és la persona coordinadora TIC.

Si no és possible veure correctament aquests tiquets, serà necessari comprovar que el nomenament com a responsable de la Coordinació TIC estiga correctament enregistrat a Ítaca per part de l’equip directiu. Si el problema persisteix, s’haurà de contactar amb gvaSAI.

Quin equipament atén el SAI?

Existeixen dos documents en els quals estan definits els serveis que presta el SAI pel que fa a equipament, comunicacions i sistemes operatius i els tipus d’equipament que atén. Aquests dos documents els podeu trobar clicant en l’apartat de documentació de la secció SAI en aquest lloc web de CvTIC.

Manual Gestió incidències SAI

Gestió d’incidències és l’aplicació de gestió de tiquets basada en el programari lliure OTRS que permet a les persones usuàries dels centres educatius interactuar amb el SAI. Una vegada s’ha iniciat la sessió en el sistema, es poden gestionar les incidències i peticions.

En el següent document podeu conéixer les funcionalitats més importants de l’aplicació:

SAI: Guía d’usuari “Gestió d’incidències”📤.

8.

Resolució de problemes a l’accés de les eines GVA

Actualment s’està treballant per a facilitar l’accés a les diferents plataformes que l’administració ofereix als docents. Per a això s’està unificant l’accés a través d’un únic usuari i contrasenya, el d’ÍTACA.

Amb aquest usuari i contrasenya podem accedir a:

 • ITACA
 • Inventari TIC
 • Incidències
 • SID
 • OVICE
 • OVIDOC
 • Aules

La resolució d’incidències per a la contrasenya d’aquest usuari genèric es realitza a través de l’enllaç “Recordar contrasenya” o, en última instància incidència al SAI.

El/la docent tindrà un altre usuari per a l’accés al seu correu corporatiu personal GVA. Aquest usuari serà el mateix que s’utilitza per a l’accés personal al nou allotjament web dels centres educatius PORTAL.EDU, però les contrasenyes seran diferents.

En el cas del correu la contrasenya es recupera mitjançant incidència al SAI. En el cas de PORTAL.EDU tan sols s’haurà de seguir l’enllaç “Has perdut la contrasenya?

Com a plataforma a extingir l’Aula Virtual de formació del professorat (en breu substituïda per Aules) té un usuari i una contrasenya diferenciats a la resta. I el mateix ocorre amb Mestre@casa (en breu substituïda per PORTAL.EDU).

QUADRE RESUM

EINA

ACCÉS

DADES D’ACCÉS

RECUPERAR DADES

Correu …@gva.es webmail.gva.es Exclusives del correu GVA Posar una incidència al SAI
Inventari TIC appweb.edu.gva.es/inventarioweb Les d’ÍTACA (nausica) Fer clic a Recordar contrasenya, completeu el formulari i consulteu el vostre correu corporatiu.En última instància, telefonar al SAI (961 207 685)
Gestió d’Incidències (SAI) https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.pl Les d’ÍTACA (nausica)
ITACA

AULES

itaca.edu.gva.esdocent.edu.gva.es Les d’ÍTACA (nausica)
OVICE oficinavirtual.edu.gva.es Diverses formes d’accés:

 • Certificat digital
 • Usuari correu GVA
 • Usuari d’Ítaca
 • Usuari de l’Oficina
Pels procediments anteriors
Mestre@casa http://mestreacasa.gva.es/web/guest/registro Exclusives de M@c(Ex: cognomene_nom) Demanar a la direcció del centre que designe una nova contrasenya.
MOODLE SFP

(CEFIRE)

http://cefire.edu.gva.es/login/index.php Usuari: DNI (sense llegra amb 0 davant)Contrasenya: (cas de 1r accés, mateix que usuari) Clicau a Heu oblidat el nom d’usuari o la contrasenya? I seguiu instruccions.En cas de no rebre cap missatge podeu fer la petició a través del formulari enllaçat