Aneu a la barra d'eines

Creació d’una aula virtual

Abans de començar, caldrà accedir a la plataforma. No ens endinsarem en l’explicació de com accedir a Aules segons el tipus de perfil que siguem, ja que podeu trobar tota la informació recopilada a espai d’Aules en Portal.EDU.

Aules no és més que una plataforma Moodle amb funcionalitats afegides per a la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana. Aquestes funcionalitats afegides es troben agrupades en una opció del bloc d’administració denominada «Aules», que apareix per defecte en la part dreta de la pantalla després d’haver introduït correctament el nom d’usuari i la contrasenya:

D'ara en avant, ens referirem a aquest menú com el «menú d’Aules».

El primer pas ha de ser la creació d’una nova aula virtual.

Un assistent us guiarà en el procés de creació de les aules virtuals:

La primera opció us permetrà crear fins a un màxim de 9 aules virtuals «de pràctiques», que podreu utilitzar de la manera que vulgueu: per a aprendre a utilitzar Aules, per a preparar un curs en el qual més tard inscriureu alumnat, per a treballar amb docents de qualsevol centre de forma cooperativa, etc.

Atés que es tracta d'un espai de pràctiques, ningú (excepte el personal de manteniment d'Aules en la Conselleria, i tan sols si fora necessari) podrà veure el seu contingut mentre no s'inscriga l’alumnat.

La segona opció permet crear aules virtuals i matricular l'alumnat del centre prenent les dades de Ítaca, amb diverses opcions que es detallen més endavant.

Aquests espais seran visibles per a la direcció del centre i les persones en les quals puga delegar.

Les aules virtuals amb alumnat matriculat tenen un cicle de vida marcat: abans de l'inici d'un nou curs escolar, s'inhabilitaran les matrícules, de manera que els i les alumnes no puguen accedir més (i no es confonguen amb les aules virtuals del nou curs escolar). Però el contingut estarà accessible per a docents fins a final d'any, perquè puguen consultar-lo, fer còpies de seguretat, utilitzar-lo en les aules virtuals del nou curs escolar... Una vegada arribat el nou any, s'eliminaran aquests cursos.

La tercera opció habilita la creació d'espais col·laboratius entre docents del centre. Per exemple, es podrà crear una aula virtual per al claustre, per a l'equip directiu, per a un departament... O senzillament perquè diverses persones del mateix centre disposen d'un espai de treball col·laboratiu. Igualment, seran visibles per a la direcció del centre, però en aquesta ocasió els cursos no tindran caducitat (llevat que es deixe d'accedir a ells).

 

Vegeu també