Per a realitzar la sol·licitud de participació per formar part de la xarxa de llibres, pots accedir mitjançant l'enllaç (imatge) següent:

 

L'alumnat que accedisca per primera vegada a Primària haurà de sol·licitar la participació en el programa de Xarxa Llibres mitjançant aquest formulari.