Altres recursos

En cas d'haver un confinament en alguna aula, a més d'utilitzar les ferramentes anteriors com són WEBEX i AULES, també utilitzarem altres recursos digitals com: