Formació Professional Ocupacional

Cursos de l’exercici 2021 a realitzar al CIP FP Batoi

* Certificado de Profesionalidad “Servicios para el control de plagas”

Ya está abierta la inscripción en este curso que permite obtener una cualificación profesional demandada por muchas empresas, ya que es un requisito legal para trabajar en estos ámbitos.

Realización en horario de 15:30 a 20:30, del 2 de diciembre de 2021 hasta el 22 de marzo de 2022

Prácticas profesionales en empresa a partir del 23 de marzo de 2022

Mejora tu futuro profesional, Te esperamos !!!

Formació professional ocupacional al CIP FP Batoi

El CIPFP Batoi ofereix formació ocupacional per a aturats dins el programa de formació anual de LABORA.

La formació que s’ofereix es basa en els certificats de professionalitat, regulats pel Reial Decret 34/2008, de 18 de gener.

Els certificats de professionalitat són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral.

Aquests certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral, identificable en el sistema productiu sense que això constituïsca regulació de l’exercici professional.

Alguns certificats són un requisit per a poder treballar en alguns àmbits professionals.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

Les entrevistes de selecció d’alumnes es realitzen en el CIP FP Batoi.

En la web de LABORA pots consultar tots els cursos que hi ha programats per als Centres de Formació de la Comunitat Valenciana, o directament en Programació de cursos de formació professional per a l’ocupació en Centres de Formació.

Històric d’activitats de formació

En aquest enllaç trobaràs informació rellevant a tota la formació ocupacional realitzeu a CIP FP Batoi al llarg dels anys. Històric d’activitats.