Erasmus+

El CEIP Cervantes continua apostant per la internacionalització del centre. Prova d’això és que en l’actualitat té en marxa dos projectes ERASMUS+ KA1 que permeten la mobilitat i enriquiment del professorat i, a més, acaba de ser-li aprovada l’Acreditació Erasmus+ per als pròxims 4 anys.

El primer d’aquests projectes ens va ser concedit en la convocatòria de 2019: “EMOJARTE: Treballar les emocions a través del joc i de l’art”. El primer pas va ser la formació del professorat, per això durant el curs 2019/2020 van ser diverses les formacions. Primer tot el claustre es va formar amb el curs “Cultivant el mindfulness i l’educació emocional en el nostre col·le”, i, a més, part del claustre va realitzar un seminari: “Dimensió europea del centre”. A més d’aquest projecte són diversos els docents que realitzaran mobilitats en els pròxims mesos a Irlanda (Dublín), Itàlia (Roma) i Finlàndia (Hèlsinki), per a continuar formant-se en diferents àmbits, metodologies innovadores, convivència… i poder portar a la resta del claustre tota aquesta formació i així poder implementar aquests nous coneixements en la vida del centre, com ja s’ha fet amb l’entrada tranquil·la i el mindfulness.

El segon projecte, concedit en la convocatòria de 2020, ens va permetre formar part d’un consorci al costat d’altres 8 col·legis de la província, coordinats per la Conselleria d’Educació Cultura i Esport, a tráves del CEFIRE d’Elda, sota el títol de “COEDUCACIÓ I INCLUSIÓ. EDUCANT PER A SER EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. En aquest projecte estan previstes mobilitats a Itàlia (Catanzaro), Portugal (Lisboa i Coïmbra), Irlanda (Cork) i Àustria (Viena). Des del CEIP Cervantes dos seran les docents que viatgen a Itàlia i Irlanda per a poder observar l’estructura de gestió directiva, la inclusió educativa, la coeducació i l’esport, el plurilingüisme i també visitar diverses escoles. Posteriorment tots els aprenentatges seran compartits amb la resta de membres del consorci. A més, el passat curs part del claustre va desenvolupar un grup de treball: “Anàlisi de metodologies bàsiques per a un centre inclusiu”. I una xicoteta representació del claustre va participar en el curs “Creació d’una unitat didàctica basada en el currículum inclusiu”.

Finalment, al gener de 2022 el CEIP Cervantes acaba de ser nomenat “Institució amb Acreditació Erasmus d’Educació Escolar”. Els objectius principals que engloba aquest projecte són la participació europea i internacionalització del centre, la inclusió educativa, la protecció del medi ambient i la millora de la competència digital. Aquests objectius es pretenen aconseguir a través d’accions de mobilitat que és un dels objectius específics que caracteritzen al programa Erasmus+. Els objectius impulsen la creació del Pla d’internacionalització a llarg termini i els reptes que com a centre ens plantegem aconseguir a través de la participació en el programa Erasmus+ al llarg de 4 anys.