REVISTA TORRENOSTRA

PROJECTES INTERDISCIPLINARS: Enriquiment curricular

Justificació i descripció general:

Entre el nostre alumnat hi ha xiquets i xiquetes amb diferents capacitats, necessitats i interessos. Aquest projectes pretenen respondre tant al potencial com a les inquietuds de l’alumnat per mitjà de projectes que els estimulen i els motiven. A continuació s’exposa un dels diferents projectes portats a terme:

· Blog/Revista: Amb aquest projecte es pretén que l’alumnat aprofundisca i reflexione en els fets que ocorren dia a dia i que siga capaç de desenvolupar les habilitats de mediació i comunicació a través de diferents tipus de situacions/textos, com ara podrien ser: les entrevistes, els articles d’investigació, els articles d’opinió…