MATRÍCULA 3 ANYS

DATES DE MATRÍCULA

TELEMATRÍCULA SOL·LICITUDS:

MATRÍCULA TELEMÀTICA:

MATRÍCULA PRESENCIAL:

DOCUMENTS MATRÍCULA 3 ANYS:(ORIGINALS)

      – DNI/NIE PARE/MARE

      – LLIBRE DE FAMILIA

           – SOLICITUD ACCÉS WEB FAMILIA (CLICA  AÇÍ) . Farà falta indicar un correu electrònic.

SI VOLEU FER ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR, CAL PORTAR EL Nº DE COMPTE PER DOMICILIAR EL PAGAMENT.