INFORMACIÓ

EQUIP IMPULSOR

COORDINACIÓ AGENDA 2030

COORDINACIÓ PAF

COORDINACIÓ TIC

COORDINACIÓ CENTRE DIGITAL

COORDINACIÓ CONVIVÈNCIA

COORDINACIÓ BANC DE LLIBRES

RESPONSABLE MENJADOR

RESPONSABLE RÀDIO A L’ESCOLA

COORDINACIÓ PLA LECTOR

COORDINACIÓ IGUALTAT I CONVIVÈNCIA

COORDINACIÓ SOSTENIBILITAT

COORDINACIÓ DE LLENGÜES

COORDINACIÓ DE MATEMÀTIQUES